Nyheter

Långtidsarbetslösheten minskar

Nyheter Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska, men nedgången har bromsat in. I april hade 142 000 arbetslösa varit utan jobb i minst tolv månader. Det är 11 000 färre än samma månad i fjol.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att går ner, men i avtagande takt. Det här gäller även antalet långtidsarbetslösa, som minskat tydligt sedan sommaren 2018. Nu har minskningen planat ut.

I slutet av april var drygt 337 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, 13 000 färre än samma månad i fjol. 142 000 personer hade varit utan arbete i minst ett år, en minskning med 11 000 på ett år.

– Arbetsmarknaden är fortfarande stark, men utvecklingen av arbetslösheten tyder på en avmattning i ekonomin. Detta drabbar ofta personer med en svagare anknytning till arbetsmarknaden först, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt minskar antalet personer som har ett arbete med stöd, en utveckling som har pågått sedan årskiftet. I april hade nästan 97 000 personer ett arbete med stöd, jämfört med drygt 102 000 i slutet av december. En stor del av minskningen har skett bland extratjänsterna. 14 000 personer hade en extratjänst i april, 4 700 färre än i december.

– De subventionerade anställningarna är viktiga för personer som står långt från arbetsmarknaden. När möjligheterna att få vissa typer av anställningsstöd minskar behöver vi arbeta mer tillsammans med arbetsgivarna och utbildningsväsendet kring utbildning, praktik och validering av utländska kompetenser, säger Annika Sundén.

Trots att det nu finns tecken på en avmattning i ekonomin är antalet personer som varslas om uppsägning fortsatt lågt. I april varslades 3 700 personer om uppsägning, vilket är i nivå med genomsnittet för de senaste tolv månaderna.

Kort om arbetsmarknaden i april 2019.

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2018.

  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1).* Sammanlagt 337 350 personer(350 246).
  • 7,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Sammanlagt41 496 ungdomar (46 748).
  • 173 770 personer var öppet arbetslösa (180 048).
  • 163 580 personer deltog i program med aktivitetsstöd (170 198).
  • 20 772 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (20 801).
  • 34 383 personer fick arbete (38 814).
  • 3 695 personer varslades om uppsägning (2 951).*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

    Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 2019.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *