Nyheter

Inga skärpta krav på vinterdäck

Nyheter Det finns inga skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning ytterligare för tunga fordon. Det visar den omfattande utredning som Transportstyrelsen nu är klar med.

– Vi har undersökt behovet av skärpta krav på vinterdäck för tunga fordon utifrån ett trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv och det regelverk vi har är tillräckligt, säger Omar Bagdadi, utredare vid Transportstyrelsen.

I februari 2022 fick Transportstyrelsen tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag av regeringen att analysera om dagens krav på vinterdäck för tunga fordon är tillräckliga, eller om det behövs nya skärpta krav. Det man också tittat närmare på är hur branschen lever upp till gällande krav på vinterdäck, om vinterdäcksperioden behöver förlängas och hur den regelskärpning som genomfördes 2019 har fungerat.

Hela 98 procent av lastbilarna uppfyller kraven på vinterdäck. Det visar polisen och Transportstyrelsen undersökningar som genomförs vart tredje år: 2015, 2019 och 2023. Studier visar också att redan i dag sker däckbyte innan vintern kommer, och analyser visar inte heller på någon skillnad i antal olyckor i halt väglag under november jämfört med övriga vintermånader.

Utvärderingen av regeländring från 2019 visar att skärpningen av reglerna för vinterdäck i praktiken inte innebar någon större förändring. De nya kraven bestod i att alla hjulaxlar på tunga fordon ska vara försedda med vinterdäck och inte endast drivaxeln, som det har varit krav på sedan 2013. Resultatet från analyserna pekar nämligen på att däck avsedda för vinterväglag användes i mycket stor omfattning även innan regelförändringen infördes.

Transportstyrelsen samlade bedömning är att det saknas skäl att skärpa kraven på vinterdäck och däckutrustning för tunga fordon, samt att det saknas skäl för att tidigarelägga vinterdäcksperioden på hösten. De krav som finns är tillräckliga.

– Självklart har däcken betydelse för trafiksäkerheten. Däck som inte är anpassade för vinterväglag kan givetvis få stor betydelse, men när däcken generellt sett är bra så är det andra faktorer som får mycket större betydelse för att en olycka ska ske. När en olycka sker så har det oftast brustit på ett eller flera ställen i en lång händelsekedja där många faktorer spelar in. Det kan till exempel orsakats av en annan trafikant eller dålig hastighetsanpassning av en förare, säger Omar Bagdadi.

Källa: Transportstyrelsen

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *