Nyheter

Här finns jobben i framtiden

Nyheter En högskoleutbildning ökar chanserna till jobb. Det gäller särskilt inom hälso- och sjukvård och pedagogiska yrken.

Den 15 september öppnar anmälan till vårens utbildningar på universitet och högskolor. Utbildning är en viktig faktor för att få ett jobb. De kommande fem åren är efterfrågan som störst inom hälso- och sjukvård och utbildningssektorn. Där är det redan idag brist på arbetskraft. Även civilingenjörer och IT-specialister är exempel på yrken som har en fortsatt god arbetsmarknad, enligt Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos.

– När man väljer en utbildning är det viktigt att göra ett smart val utifrån vilka jobb som kommer att finnas framöver men också välja något som du tror du kommer att trivas med, säger Ellinor Wassberg, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen.

Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Digitaliseringen och automatiseringen medför att vissa yrken förändras och försvinner. Många har blivit varslade och permitterade, vilket lett till att många valt att omskola sig eller vidareutbilda sig.

– Våga satsa på studier. Det behöver inte vara så komplicerat, ibland kan det räcka med att gå en kurs. Det är aldrig för sent att ställa om, säger Ellinor Wassberg, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen.

Från och med årsskiftet utökas möjligheten för äldre att få stöd från CSN, då åldersgränsen att få studiemedel och studiestartsstöd höjs från 56 till 60 år. Det gör att ännu fler kommer att ha ekonomisk möjlighet att vidareutbilda eller omskola sig.
Yrken där det förväntas vara stora eller mycket stora möjligheter att få jobb 2026

Yrken som kräver högskoleutbildning

  • Systemvaruanalytiker och IT-arkitekter
  • Mjukvaru- och systemutvecklare
  • Läkare
  • Barnmorskor
  • Specialistsjuksköterskor
  • Grundutbildade sjuksköterskor
  • Tandläkare
  • Lärare
  • Förskollärare
  • Civilingenjörer
Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *