Nyheter

Flest nyfödda i maj månad

Nyheter Statistiska centralbyrån lämnar här kort månadsinformation för året som varit.

Januari
Under januari passerade befolkningen i Stockholms kommun 950 000 invånare och Uppsala kommun passerade 220 000 invånare.

Februari
Männen hade fler födda än döda under årets alla månader medan kvinnorna hade fler döda än födda under tre månader. Födelseunderskottet för kvinnor var högst i februari med 98 fler döda än födda.

Mars
I mars dog 9 437 personer vilket var klart flest under 2018. Inte sedan januari 2000 har så många dött under en månad. Näst flest avlidna under en månad hade januari med 8 803 personer. Det höga antalet dödsfall medförde att antalet nyblivna änkor/änklingar också var högst, 2 954 personer. Under mars översteg Solnas befolkning 80 000 invånare.

April
Under april översteg Halmstads befolkning 100 000 invånare.

Maj
Under maj föddes 10 498 barn vilket var flest under året. Antalet utvandringar var 3 286 personer vilket var det lägsta antalet under 2018. Under månaden översteg Örebro län 300 000 invånare. Under månaden nådde Ystad 30 000 invånare.

Juni
Under juni dog 6 663 personer vilket var lägst under året. Det låga antalet dödsfall medförde att antalet nyblivna änkor/änklingar också var lägst, 2 092 personer. Under juni översteg Lekebergs folkmängd 8 000 personer.

Juli
Under juli fastställdes 2 422 skilsmässor vilket var högst under året. Under juli översteg Sundbybergs befolkning 50 000 invånare.

Augusti
Under augusti var den utrikes omflyttningen som mest omfattande. Då invandrade 16 156 personer och 5 332 personer utvandrade. I augusti var även invandringsöverskottet den högsta under året, 10 824 personer. Det höga invandringsöverskottet under augusti medförde även att folkökningen i Sverige var som högst, 14 271 personer.
Under augusti var det även flest giftermål, 8 446 stycken.

September
Under september fastställdes 1 830 skilsmässor vilket var lägst under året. Under september översteg Stockholms kommuns befolkning 960 000 invånare.

Oktober
Under oktober föddes 47 dödfödda barn vilket var den högsta noteringen under 2018.

November
Under november registrerades lägst antal giftermål, 2 235 stycken. Hällefors befolkning minskade och kommunen har nu färre än 7 000 invånare.

December
Under december föddes 8 353 barn vilket var lägst antal födda under 2018. Under december var även födelseöverskottet årets lägsta, 339 personer. Även invandringarna och invandringsöverskottet var årets lägsta. 7 747 personer invandrade och invandringsöverskottet var 4 365 personer.
Under december passerade Årjängs befolkning 10 000 invånare för första gången sedan 1993.

Fotnot; Källa SCB

Taggar
SCB

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *