Nyheter

Återkrav på 32 miljoner av omställningsstödet

Nyheter Nya siffror visar att Skatteverket stoppade 546 miljoner av omställningsstödet redan innan de betalades ut. Efterkontroller har lett till totalt 32 miljoner i återkrav.

Den bransch som har mest återkrav i relation till utbetalt stöd är byggbranschen. Bland regionerna är det på motsvarande sätt Östergötland som har mest återkrav.

Skatteverket har hittills betalat ut 5,8 miljarder kronor till sammanlagt 27 000 företag i form av omställningsstödet, som ska hjälpa pandemidrabbade företag att klara de fasta kostnaderna.

Stödet söks via en nybyggd e-tjänst, som automatiskt kontrollerar att ansökningen är korrekt ifylld och som också stämmer av uppgifterna mot företagens tidigare deklarationer.

– Tack vare förkontrollen hittar vi de flesta felen direkt, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. Pengarna betalas då aldrig ut. Om det behövs gör vi sedan en manuell efterkontroll av företag som fått stöd, där vi ser tecken på fel som förkontrollen missat.

Den analys Skatteverket nu gjort visar att väldigt lite pengar betalats ut felaktigt. Endast 32 miljoner av totalt 5,8 miljarder krävs tillbaka av de 1 700 företag som fastnat i efterkontrollen, vilket utgör mindre än en halv procent av utbetalat stöd.

Det vanligaste felet är att företag gjort utdelningar, vilket inte är tillåtet för den som vill ha omställningsstöd. På andra plats kommer att överdriva de fasta kostnaderna eller omsättningen från samma period förra året, vilket kan ge ett för högt stöd.

Det är två branscher som sticker ut. Byggbranschen har högst andel återkrav. Det ligger på 2,33 procent, satt i relation till hur mycket stöd branschen fått. På andra plats kommer konsultverksamheter, vars återkrav ligger på 0,89 procent av stödet de fått.

En geografisk jämförelse visar att regionerna med högst andel återkrav i relation till beviljat stöd är Östergötland och Jönköping. De ligger på 1,45 procent respektive 1,05 procent.

– Eftersom felen är så få totalt sett går det inte att gör en analys av varför de här branscherna och regionerna ligger i topp, säger Conny Svensson. Men vi följer utvecklingen noga när stödet nu förlängs med ytterligare perioder.

Skatteverket bistår också andra myndigheter med kontroller av pandemistöd som betalas ut till företag. Bland annat är ett femtiotal medarbetare med särskild kontrollkompetens utlånade till Tillväxtverket, för att hjälpa till med kontroller av korttidspermitteringsstödet.

– Myndigheter behöver hjälpas åt för att se till att stöden som betalas ut inte hamnar i orätta fickor, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör på Skatteverket. Vi och fortsätter stötta Tillväxtverket även under innevarande år. De förser också oss med information som används i våra kontroller.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *