Nyheter

Aborträtten hotad – riksdagsgrupp enad i kampen för allas rätt till sin kropp

Nyheter Läs (S)-debatten här

Idag är det den internationella dagen för allas rätt till säker abort. Vi, riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), står enade över de partipolitiska gränserna i kampen för abort. Vi kommer att göra allt vi kan för att rätten till säker abort stannar kvar på den svenska och den internationella dagordningen.

Enligt WHO genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter årligen, de flesta i fattiga delar av världen. Vi vet sedan länge att en mycket stor andel av de som dör av osäkra aborter bor i låg- och medelinkomstländer. Dödssiffran beräknas till omkring 23 000 om året. Många fler får skador, exempelvis infektioner med sterilitet som följd.

De länder som har de allra mest restriktiva lagstiftningarna finns i Syd- och mellanamerika, vissa delar av Afrika, Mellanöstern och Sydostasien.  Förbud mot abort finns även i länder som liksom Sverige har alla tänkbara medicinska förutsättningar. På Malta, mitt i Europa, råder totalt abortförbud.  I Polen ströps tillgången till abort ytterligare förra året.

Få kan heller ha undgått att det i början av september antogs en extrem abortlag i Texas som omöjliggör alla aborter efter vecka sex. I praktiken kan detta ses som ett strikt totalförbud: mycket få kvinnor vet ens att de är gravida i vecka sex och lagen gäller även vid incest eller våldtäkt. Lagen bidrar även till ett slags angiverisystem eftersom den uppmuntrar medborgare att anmäla och stämma personer som misstänks ha hjälpt en kvinna till en abort efter vecka sex. Många menar att detta är startskottet för en mycket negativ utveckling av abortpolitiken i USA och att andra stater kan komma att ta efter. Vad som sker i USA brukar också snabbt återspeglas i andra delar av världen, där anti-abort krafter nu får en skjuts framåt.

Kvinnor och unga flickor har i alla tider gjort aborter. Det kommer alltid att finnas kvinnor som av en rad olika anledningar vill avsluta en graviditet. Strikta abortlagar ändrar inte detta. De får istället till följd att kvinnor riskerar sina liv och sin hälsa för att genomföra aborter under olagliga och osäkra former.

De finns också positiva exempel. Allt är inte svart.  Mer än 60 länder i världen har en lagstiftning som – i olika utsträckning – erbjuder säker abort på kvinnans begäran. I maj 2018 röstade det irländska folket för fri abort efter ett 150 år långt totalförbud och i slutet på förra året instiftade Argentina en ny liberal abortlag. Högsta domstolen i Mexiko röstade för bara ett par veckor sedan för en avkriminalisering.  Sådana exempel ska vi uppmärksamma och stötta

Vi, riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp, kan aldrig acceptera att flickor och kvinnor världen över dör och skadas för att de saknar tillgång till laglig och säker abort. När länder och beslutsfattare går åt fel håll lovar vi att stå stadigt i våra demokratiska värderingar och verka för allas rätt till sin egen kropp.  Vi kommer att:

  • Bidra till att öka kunskapen i Sverige och internationellt om allas rätt till säker och laglig abort och om de katastrofala följder en restriktiv lagstiftning får
  • Stödja organisationer som under hot och trakasserier verkar för säker och laglig abort runt om i världen
  • Delta aktivt i den internationella kampen för säker abort och markera mot abortmotståndare i alla sammanhang

Diana Laitinen Carlsson, Riksdagsledamot Jönköpings län (S), Ordförande
Helena Storckenfeldt Riksdagsledamot Hallands län (M), Vice ordförande
Annika Qarlsson, Riksdagsledamot Västra Götalands län (C)
Yasmin Posio, Riksdagsledamot Göteborgs kommun (V)
Gudrun Brunegård, Riksdagsledamot Kalmar län (KD)
Juno Blom, Riksdagsledamot Östergötlands län (L)
Camilla Hansén Riksdagsledamot Örebro län (MP)

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *