Lex Maria

Avled under hjärtutredning

Lex Maria En patient som utreddes för klaffel hann avlida innan utredningen var klar. Region Jönköpings län anmäler nu händelsen för prövning enligt lex Maria.

Ärendet är nu överlämnat till IVO, myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient som utreddes för aortastenos  –en förträngning av utflödet från vänster hjärtkammare. På grund av bristande kommunikation, otydlig ansvarsfördelning samt att utredningen gått för långsamt, så hann patienten avlida innan utredningen var klar. Om klaffelet hade utretts snabbare och åtgärdats tidigare hade utgången möjligen kunnat bli en annan.

Det här var vid ett sjukhus i länet.

För att förhindra att något liknande sker igen har en åtgärdsplan tagits fram, detta för att förbättra bland annat utredningsprocessen.

• Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till IVO om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *