Kommunen

Välj

Tydlig pandemieffekt på digitaliseringen i kommunerna

Kommunen Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen i samhället och syns tydligt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst äldreomsorgen där användningen av digital kommunikation och tekniska hjälpmedel har ökat, visar en ny rapport från Socialstyrelsen…

Nya allmänna råd för fritidsgårdar

Kommunen Med anledning av de skärpta lokala råden inför vi förändringar som börjar gälla från och med torsdag den 5 november. Vi följer i största mån en gemensam linje för Jönköpings län…

Ny ventilation på Ekbackens förskola

Kommunen 3,5 miljoner kronor. Så mycket föreslås kommunfullmäktige avsätta från sin investeringsfond till att förbättra ventilationen på Ekbackens förskolan på Gullpigevägen i Värnamo…

Ingen taxehöjning för simklubben

Kommunen Värnamo simsällskap bör slippa taxehöjningen i simhallen, när det gäller simundervisningen. Det det beslutet föreslås kommunfullmäktige fatta vid sitt nästa möte…

Värnamoklass klar för länsfinalen i Vi i 5:an

Kommunen Klass 5 D vid Enehagsskolan i Värnamo är kommunens smartaste 5:e klass…

Planen för ny väg på Doktorsområdet presenteras

Kommunen Snart är det dags att bygga en ny väg mellan Doktorsgatan och Silkesvägen…