Kommunen

Ingen taxehöjning för simklubben

Kommunen Värnamo simsällskap bör slippa taxehöjningen i simhallen, när det gäller simundervisningen. Det det beslutet föreslås kommunfullmäktige fatta vid sitt nästa möte.

Det är kommunstyrelsen som har tittat på frågan.

Från den första januari i år höjs taxorna både i den stora och lilla bassängen.

Från 41 kronor per timme till 45 kronor för den stora bassängen.

I den lilla bassängen höjs taxan från 318 kronor till 400 kronor per timme.

Allt enligt beslut som fattades förra året.

Men nu föreslår kommunstyrelsen att Värnamo simsällskap, VSS undantas från höjningen, i samband med simskoleverksamhet.

– VSS:s simskoleutbildning är ett utmärkt komplement till kommunens egen simskoleverksamhet.

– Det är i kommunens intresse att VSS fortsätter med denna verksamhet, skriver kommunstyrelsen i sitt förslag till fullmäktige.

 

 

Dela