Hillerstorp

722 miljoner till ägarna

Hillerstorp Thule Group som startat i Hillerstorp noterar ett bra resultat för 2018.

Nettoomsättning för helåret uppgick till 6 484 miljoner kronor (5 872) vilket motsvarar en ökning om 10,4 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 6,0 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 1 163 miljoner kronor (1 067). Underliggande EBIT uppgick till 1 164 miljoner kronor (1 069), vilket motsvarar en ökning med 8,9 procent och en marginal om 18,0 procent (18,2). Justerat för valutakursförändringar ökade resultatet med 4,2 procent.

Nettoresultat uppgick till 837 miljoner kronor (690).

Kassaflöde från den löpande verksamheten var 606 miljoner kronor (972).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 8,13 kronor (6,77).

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,0 kronor per aktie, vilket motsvarar en utdelning om 722 miljoner kronor, beräknat på antalet utestående aktier den 13 februari, 2019.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *