Gnosjö

Kari Parman debatterar

Gnosjö En S-politiker debatterar

Kari Parman. Pressbild

I en av våra lokala dagstidningar berättas om en rullstolsburen brukare på Gnosjö kommuns äldreboende som föll nedför trappan men fick inte läkarvård. Därmed är det inte helt orimligt att ställa sig frågan: Vågar vi verkligen anförtro våra äldre till kommunens omsorg när så här allvarliga och oacceptabla brister i förvaltningens rutiner för brukaromhändertagande uppdagas.

Visserligen har eller ska händelsen Lex Maria-anmälas av förvaltningen i enlighet med PSL, patientsäkerhetslagen. Eftersom det enligt PSL föreligger anmälningsskyldighet för vårdgivare att till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada.

En Lex Maria-anmälan medför dock inte att vårdgivaren därmed fullgjort sin skyldighet och kan inte användas som ett sätt att friskriva sig och lämna över ansvaret på Ivo. I stället för att avvakta på yttrande från Ivo, vilket kan ta lång tid med allt längre handläggningstider, måste de ansvariga inom kommunens äldreomsorg snarast vidta åtgärder för att liknande händelser i framtiden handhas korrekt.

Personalen har uppenbarligen skött sig exemplariskt och meddelat sina chefer och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som sig bör men längre upp i hierarkin har rutinerna uppenbarligen brustit vilket är beklagligt, oacceptabelt och måste rättas till snarast.

Som Socialdemokrat och kommunstyrelseledamot vet jag att vi har många kunniga medarbetare som gör sitt bästa utifrån de förutsättningar man ges. Men med rätt styrning och ledning så är jag helt övertygad om att ”Gnosjö kommun kan bättre!”

Kari Parman
Gnosjö (S)

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *