Ekonomi

Mer i plånboken för alla, men sämre köpkraft för många

Ekonomi Hushållen får mer i plånboken 2022, men inflationen ser ut att äta upp inkomstökningarna för många löntagare. Pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning får däremot ökad köpkraft. Över tid har både pensionärer och löntagare haft en mycket god inkomstutveckling – sedan 2007 har den disponibla inkomsten ökat med 15 till 30 procent för de flesta hushåll. Det visar en analys om hushållens inkomster från Swedbank och sparbankerna.

Löner och pensioner höjs 2022, men en högre inflation 2021 innebär att en stor del av inkomstökningarna kommer att gå åt till högre priser. Till följd av det får de flesta löntagare försämrad köpkraft i januari 2022 jämfört med i januari 2021. Pensionärerna får däremot både mer i plånboken och en bättre köpkraft. Störst tillskott får de med sjuk- och aktivitetsersättning.

– Årets budget innebär stora satsningar på de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning som hindrar dem från att arbeta. Det är en grupp som annars hade halkat efter ekonomiskt ännu mer, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Bättre köpkraft för pensionärer – sämre för löntagare

Pensionärerna får också mer i plånboken. Även om inflationen äter upp en del så blir det ändå realt mer kvar för pensionärerna i år jämfört med januari 2021. Löntagare får däremot sämre köpkraft, trots både högre löner och ytterligare jobbskatteavdrag.

– En tvåbarnsfamilj med vanligt förekommande yrken får drygt 900 kronor mer i plånboken varje månad i år jämfört med januari 2021, men räknar man in inflationen så minskar ändå köpkraften för de flesta lönehushåll, säger Arturo Arques.

Både pensionärer och löntagare har bättre inkomster än för femton år sedan
Trots att många hushåll får se inkomstökningarna 2022 ätas upp av den senaste tidens inflation har de flesta haft en mycket god inkomstutveckling över tid. Löntagarna har 25 till 30 procent högre disponibel inkomst 2022 jämfört med för 15 år sedan, i fasta priser. Även pensionärer har fått det bättre. Deras disponibla inkomst har ökat med 15 till 20 procent sedan 2007.

– Både löntagare och pensionärer har fått sänkt skatt i flera omgångar under senare år. Många pensionärer har också fått ett tillskott genom åtskilliga höjningar av bostadstillägget, säger Arturo Arques.

Källa: Pressmeddelande från Swedbank

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *