Ekonomi

Installera grön teknik och få skatteavdrag

Ekonomi Från årsskiftet blir det skatteavdrag vid installation av grön teknik. Det hanteras via Skatteverket och köparen kommer att få avdraget direkt på fakturan. 

Skatteavdraget gäller installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

– Grön teknik kommer att hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör idag vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skatteavdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skatteavdraget eller hens förälder. Föräldern behöver vara bosatt i Sverige.

Skattereduktion för grön teknik och för rut- och rot är två olika avdrag, vilket innebär att den för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotarbeten. Reduktionen för de båda avdragen kan aldrig bli större än vad privatpersonen ska betala i slutlig skatt. Vid årsskiftet kommer e-tjänsten Räkna ut din skatt att uppdateras för att ta hänsyn till den nya skattereduktionen.

Skatteverket tar över hanteringen av den gröna tekniken från Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna. Skatteavdraget ges för både arbets- och materialkostnader och gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021. För att få skattereduktionen måste betalningen ske elektroniskt.

Källa: Pressmeddelande från Skatteverket

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *