Debatt

Sverige ska vara ett tryggt land för alla

Debatt "Vi Socialdemokrater kommer aldrig acceptera att vanligt hederligt folk tvingas uppleva skjutningar och sprängningar inpå knuten, när de är hemma, på väg till jobbet eller i skolan" säger Carina Ödebrink (S) och debatterar här

I regeringens förslag på budget för 2022 föreslår vi kraftfulla satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna för att mota tillbaka gängen. Totalt handlar det om tillskott på över 2,5 miljarder kronor för 2022.

Vi fortsätter förstärkningen av hela rättskedjan. Det handlar om att polisen ska fortsätta sin historiska utbyggnad de kommande åren. Varje termin förstärker nyexaminerade poliser arbetet ute på gator och torg i hela landet. De ska bli fler och mer närvarande i hela landet.

Samtidigt ger vi polisen fler befogenheter, bättre verktyg och teknik. Vi vill att Polisen ska kunna avlyssna, bevaka och bugga gängkriminella redan innan de begår brott. I denna budget avsätter vi hundratals miljoner för att de ska kunna förbättra sin teknik. Mer kameraövervakning, snabbare tekniska undersökningar och ökad teknisk övervakning.

Vi ger också kriminalvården mer pengar. De är i behov av utbyggnad när fler fängslas längre. Vi håller också på att arbeta med förslag på hur gängen ska få längre fängelsestraff.

Allt detta leder till att fler gängledare tas från gatan och vi kan förstärka insatserna på att stoppa rekryteringen till gängen. Satsningen i budgeten innehåller också förebyggande insatser för att förhindra att unga människor dras in i kriminalitet och en förstärkning av avhopparverksamheten.

Utöver det arbetet stärker vi också brottsoffers rätt till skadestånd. Från 2023 utökas budgeten för att skadestånd döms ut i fler fall och med högre belopp.

Men lika viktigt som att bekämpa kriminalitet med fler poliser, skärpning av straff och ett starkt rättsväsende, lika viktigt är det att förhindra och förebygga att kriminalitet uppstår. Därför behöver vi också satsa på skolan, på jobb- och bostadspolitik och en kraftfull socialpolitik. Barn och unga ska se sina föräldrar gå till jobbet, de ska få bra utbildning som möter varje elev och som också ställer tydliga krav, från föräldrar och skola. Så skapar vi det bästa vaccinet som gör att unga inte lockas in i kriminalitet.

För oss Socialdemokrater kommer trygghet för vanligt folk först. De gängkriminellas verksamhet ska stoppas och ledarna fängslas. Nu stärker vi samhällets offensiv mot gängen. Nu stärker vi också samhällets samlade kraft för att förebygga kriminalitet. Så tar vi Sverige framåt tillsammans.

Carina Ödebrink (S)
Riksdagsledamot Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *