Debatt

Så hjälper vi funktionsvarierade som utsätts för våld

Debatt Kvinnor med olika funktionsvariationer är en utsatt grupp det talas lite om trots att de drabbas i oroväckande hög grad av våld och sexuellt utnyttjande som kvinnor generellt. Läs KD-debatten här

I flera studier framgår att hälften av kvinnorna med funktionshinder har utsatts för hot, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Männen som agerat på ett oönskat sätt uppges vara bekanta, släktingar, arbetskamrater, grannar eller helt okända män. De är ofta beroende av andra i sitt dagliga liv vad gäller vård, stöd och service för att vardagen ska fungera. Något som personliga assistenter, hemtjänst, ledsagare, färdtjänstchaufförer eller andra personer står för. Det kan vara de som upptäcker att kvinnorna är utsatta för våld eller så kan de själva vara förövarna.

Personer som saknar fysiska möjligheter att skydda sig mot övergrepp är sårbara, liksom personer som saknar kunskap om eller möjligheter att uttrycka sina rättigheter eller berätta att de utsatts för våld. Kristdemokratiska kvinnoförbundet ser ett behov av att tillgängliggöra information till denna målgrupp på kommunernas webbplatser och hos polisen. Vi vill också att kunskap, metodutveckling och upptäckten av våld mot kvinnor med olika funktionsvarianter inom socialtjänst, polis, hälso- och sjukvården förbättras samt att tillgång till stöd ska finnas inom offentlig förvaltning för att bemöta dessa personer.

Vi anser att det är viktigt utifrån ett jämställt perspektiv att forskningen även görs på män med olika funktionsvariationer.

Både barn, äldre och personer med olika funktionsnedsättningar- och variationer kan ofta inte uttrycka eller beskriva om något sker eller har skett under en färd med ett taxi- eller färdtjänstbolag. För att skapa säkra och trygga resor vill uppmuntra och ge förutsättningar för att olika färdtjänster erbjuder anhörig eller ansvarig på gruppboende att kunna följa personen i realtid via kameraövervakning i färden.

Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill skapa ett tryggt och varmt samhälle där vi ser varje människa. Ingen ska lämnas efter och ingen ska hållas tillbaka.

Sarah Kullgren (KD), Förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet
Emma Ewaldsson (KD), kandidat till regionfullmäktige Jönköpings län

 

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *