Debatt

(S) kritisk till hyrpersonal

Debatt Socialdemokratiska regionpolitikern  Desiré Törnqvist har skickat in en insändare där hon tar upp ämnet hyrpersonal.

Det finns idag ett beroende inom vår region. Ett dyrt beroende som förra året kostade nästan 200 miljoner kronor.

Det är beroendet av hyrpersonal jag talar om. Ett beroende får alltid konsekvenser. Här handlar det om den ordinarie personalens arbetsmiljö.
När det uppstår en vakans bland personalen och det behövs en ersättare har verksamheten att välja mellan två alternativ. Antingen går det att fördela arbetet på befintlig personal med de risker det innebär. Eller att boka in hyrpersonal, vilket ofta är ett lotteri.

Vissa som kommer är mycket kompetenta, både socialt och yrkesmässigt. En del funkar inte lika bra. Oavsett så innebär det ett merarbete och problem.

En arbetsgrupp behöver känna trygghet och tillit. Det gäller i själva arbetet men också mentalt. När det hela tiden är nya kollegor som ska introduceras i jobbet och de rutiner som finns på arbetsplatsen så sliter det på personalen. Att ha goda relationer med sina arbetskamrater är viktigt för de flesta, men allt fler orkar inte engagera sig i alla nya som också snabbt byts ut.

Valet står mellan minskad tillgänglighet och att hyra in personal. Det är som att välja mellan två dåliga saker. Men vad gör vi den dagen vår ordinarie personal inte orkar längre? När arbetsmiljön är körd i botten. Även patienter behöver så långt det går bli bemötta av bekanta ansikten. Både för bättre trygghet och för kontinuitet i behandlingen.

Alliansen som styr Region Jönköpings län har inte tagit den här frågan på tillräckligt stort allvar. Beroendet av hyrpersonal ökar från år till år. Vi socialdemokrater vill se mycket större ansträngningar för att förbättra arbetsmiljön och komma ur beroendet av hyrpersonal. För personalens och patienternas skull. Vården behöver en bättre grundbemanning. Ge oss mandat att förändra det här.”

Desiré Törnqvist (S) , regionpolitiker från Värnamo

Desiré Törnqvist (S) Regionpolitiker

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *