Debatt

(MP) stödjer motion från (S)

Debatt Jörgen Skärin (MP) har skrivit en debattartikel där han uttrycker partiets stöd för en motion om senarelagd skoltid.

Vi i MP tycker att S motion bör lyftas fram.

Det finns forskning i ungdoms sömn och hälsa kopplat till inlärning. Vi kan inte sitta kvar i gamla regler att skolan börja kl 8:00 prick för så har det alltid varit.

Socialdemokrats motion: Senarelagd skolstart /Bakvänd process tycker Moderater.
Vi i miljöpartiet försöker att hitta frö till en bättre skola. Forskning och utvärderingar ger nya idéer om nya lärosätt. Men också hur viktig hälsan är för elever och förmåga att ta till sig kunskapen som ges under skolgången.

När rektorn i Smedhagsskolan redovisar argumenten för en senarelagd skolstart visa det på många fördelar. Smedskolans senarelagd skolstart är värt ett försök även i Värnamo Kommun. Man kan läsa ut vad barn och ungdomsförvaltning svar har för bild av motionen. Den lyfter blicken för nya drag i verksamheten. Ett avslag betyder att man inte behöver ta tag i det om det inte känns så viktigt och att rektorer i kommun måste nappar på förslaget.

Forskare i USA och läkare i Sverige har konstaterat att ungdomar i pubertet med sina hormoner ger bevisat bättre studieresultat med senare skolstart. Vi behöver bättre studieresultat och mer motiverade elev och att skolorganisationen kan utnyttja tiden fram till skolstart för planering av skoldagen. Vi politiker måste visa vad vi vill och hur vi utveckla skolan framåt. Inte bromsa nya idéer och rön. Det är viktigt att vi i Värnamo Kommun ligger långt framme i skolutveckling.

Vi vet att samhällsmedborgarens viktigaste steg i livet är skolan. Vi har inte råd att tappa någon på vägen ur samhällssynpunkt och för individen är ett bättre skolresultat guld värt för vidare utbildning och näringsliv. Det är vad vi i Miljöpartiet tycker är hållbarhet in i framtiden.

Jörgen Skärin /Miljöpartiet

Jörgen Skärin (MP) Värnamo

Taggar

2 reaktioner på (MP) stödjer motion från (S)

Tack Jörgen.
Detta är en av alla frågor där också forskningen visar att både elever och lärare vinner på att senarelägga skoldagen.
och självklart är det så att vi inte skulle tagit upp ämnet och förslaget ifall det inte funnits efterfrågan från elever.

Jag såg att det någonstans stod att barn med särskilda behov t e x Adhd skulle ha fördel av att börja senare. Detta förutsätter då att någon förälder kan börja arbeta senare då dessa elever oftast behöver hjälp att komma iväg till skolan och hjälp att få med sig det man ska ha med sig till skoldagen. Detta innebär kanske också att föräldern då kanske måste börja arbeta senare vilket kanske inte är möjligt. Detta skulle i så fall försämra för de barn med särskilda behov.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *