Debatt

Kari Parman

Debatt

Äntligen har polletten ramlat ner...

…hos högeralliansen i Gnosjö som kommit till insikt om att en lägre bemanning inte är lösningen på socialförvaltningens ekonomiska problem. Det är glädjande att man nu väljer att vända om och tar bort kravet på sänkt bemanning.

Socialdemokraterna i Gnosjö och fackförbundet Kommunal har hela tiden hävdat att en sänkning av bemanningen på våra äldreboenden varit förhastat och att beslutet fattats på bristfälliga om inte helt felaktiga underlag. Vi Socialdemokrater reserverade oss redan när beslutet om sänkt bemanning togs eftersom beslutet var en konsekvens av bristande framförhållning och otillräcklig politisk styrning och ledning.

Enligt oss Socialdemokrater måste kommunen i första hand se till brukarnas och de anställdas behov.
SoL, socialtjänstlagen 4 kap. 1 § ställer den
enskildes behov av vård och omsorg i centrum.
Därför är det av största vikt att vi politiker tillsammans med fackförbund och förvaltningarna sätter oss ner för att diskutera varför  undersköterskor  inte längre orkar arbeta heltid och varför personalomsättningen är så hög som den är.

Vi Socialdemokrater såg redan under budgetarbetet att socialförvaltningen var underfinansierad och vi lyckades till slut att öka tilldelningen av medel till socialförvaltningen med åtskilliga miljoner.

De ökade ekonomiska ramarna är välbehövliga nu när medellivslängden ökar och allt fler blir äldre men pengar löser emellertid inte alla problem därför är det nödvändigt att socialförvaltningen får tydliga direktiv av socialnämnden som fram till valet i höst styrs av högeralliansen i Gnosjö. Lika viktigt är det att nämnden blir lyhörd för behoven hos brukarna men även hos de anställda för att kunna behålla kompetenta medarbetare vilket är en förutsättning för en tillfredställande omsorg för en åldrande befolkning.
Att ta bort kravet på sänkt bemanning är ett steg i rätt riktning.

Kari Parman
Ordförande
Socialdemokraterna
Gnosjö

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *