Debatt

Debatt: Biogasen – nu är energiomställningen i gungning

Debatt Här kommer en debattartikel från Ulrica Björnhag i regionstyrelsen LRF Jönköpings län, som tillsammans med ledamöter från LRF Skåne och LRF Sydost, skriver om biogasfrågan.

Lantbruket producerar högklassiga livsmedel och gör åtgärder som är positiva ur klimatsynpunkt. Det kanske bästa exemplet är produktionen av biogas från djurens gödsel. Idag finns redan ca 50 gårdsbiogasanläggningar i landet och ytterligare 144 lantbruksföretag har sökt stöd från Klimatklivet för att bygga en biogasanläggning. Därefter kom ” biogasjordbävningen”, som en lantbrukare utryckte det, och hela biogasbranschen håller nu på att kollapsa. Den tidigare skattebefrielsen för biogasproduktionen har tagits bort, och av det utlovade gödselgasstödet blev det inte mycket av i slutändan.

Skatteregler och annat krångel sätter käppar i hjulet för en av lantbrukets bästa klimatåtgärd. Inte bara lantbruket påverkas utan det kan komma att påverka kollektivtrafik med biljettpriser och turtäthet samt avfallstaxor och en stor del av samhällets gröna omställning – i dag använder 16 av 22 regioner i Sverige biogasbussar. Dessutom har stora delar av lastbilsbranschen beställt biogaslastbilar. Nu dras det i handbromsen även för dessa satsningar.

Hela systemet vändes upp och ner när ett tyskt företag väckte talan om att ogiltigförklara Kommissionens statsstödsbeslut om den svenska skattebefrielsen för biogas som skulle ha gällt för perioden 2021–2030. Sedan början av mars skattas nu därför den gröna biogasen på samma sätt som fossila bränslen som diesel och bensin. Dessutom finns en överhängande risk att de drabbade biogasproducenterna, behöver betala retroaktiv skatt.

Nu tänker ni kanske att regeringen redan är på bollen och att de självklart gör allt de kan i sin makt för att agera. Trots ett flertal möten händer inte det som behöver ske. Regeringen pratar om en lösning, men biogasbranschen har inte fått något besked vad det innebär, och nu är det bråttom.

  • Regeringen behöver tillsätta en krisgrupp med Jordbruksverket, Energimyndigheten, Skattemyndigheten, Naturvårdsverket, Näringsdepartementet och Landsbygdsdepartementet, för att rädda produktionen av biogas i Sverige.
  • Agera snabbt och kraftfullt för att säkerställa att skattebefrielsen för biogas återinförs
  • Säkerställa att det inte blir retroaktiv skatt för två år tillbaka på den biogas som är producerad.
  • Upprätta en gödselgaspremie, som en fortsättning på gödselgasstödet, för att ekonomiskt möjliggöra en fortsatt biogasproduktion.
  • Utöka tidsfristen för när investeringar i biogas via Klimatklivet behöver vara påbörjad och genomförd.
  • Kommunicera omgående och löpande vad som sker.

Att inte agera tillräckligt och låta biogassatsningar kollapsa betyder att vi drar undan mattan för lantbrukets miljö- och klimathjältar. Inte nog med det, Sverige riskerar att behöva köpa dyra utsläppsrätter från andra länder eftersom vi tar bort en klimatsatsning på biogas.

Vi tror på framtiden och att regeringen agerar snabbt och rätt! Enskilda företagare med vilja att göra rätt, bidra till Sveriges självförsörjning på bioenergi och förädling av gödsel som stärker matproduktionen ska inte hamna i byråkratisk kläm. Sverige måste stå bakom våra klimathjältar.

Ulrica Björnhag, ansvarig energi- och klimatfrågor, regionstyrelsen LRF Jönköpings län

Glenn Oredsson, ansvarig energi- och klimatfrågor, regionstyrelsen LRF Skåne

Per-Göran Sigfridsson, ansvarig energi- och klimatfrågor, regionstyrelsen LRF Sydost

 

Taggar

Dela


1 reaktion på Debatt: Biogasen – nu är energiomställningen i gungning

Politiker och stora företagsledare är ur ett antropologiskt intresse kluriga rackare, men det mest kluriga, varför låter vi dem ens styra?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *