Debatt

Centern om turism

Debatt Två centerpartister debatterar.

Småland har en outnyttjad potential!

Hur ser din bild av Småland ut? För oss är Småland en skattkista och vi behöver ta fram de rätta nycklarna för att kistan fullt ut ska öppnas. Nycklarna heter entreprenörskap, samverkan och infrastruktur. Att binda samman hela kedjan, resa – äta- göra- bo, underlättar definitivt för turisten men stärker framför allt företagarnas synlighet och tillväxt.

Centerpartiet vill, genom ett antal satsningar, förbättra besöksnäringens möjligheter så att Smålands outnyttjade potential, på ett klimatsmart och hållbart vis, utvecklas och stärks.

En avgörande faktor för besöksnäringens utveckling är företagare som vågar satsa och som ges de rätta förutsättningarna i form av konkurrenskraftiga villkor och kapital. Sverige behöver ha en politik som underlättar för småföretagande, inte minst vad gäller företagande inom naturbaserad turism och dess särskilda förutsättningar, vilka dessutom i väldigt hög grad utgår från ett hållbart resursutnyttjande.

För Centerpartiet är gårdsförsäljning av alkohol och förenklade beskattningsformer villkor som direkt har en gynnsam effekt för småföretagandet inom mat- och landsbygdsturismen.

Samverkan mellan branschen, offentliga och ideella aktörer är en grundförutsättning för att turismen ska utvecklas i rätt riktning. Det finns stora behov av att uppgradera våra vandrings- och cykelleder i kombination med de attraktioner vi redan har, tillsammans med utveckling av nya besöksmål som drivs av nytänkande entreprenörer.

Vi behöver ha en infrastruktur som skapar möjligheter, inte det motsatta. Vi behöver skapa arenor för kreativa samtal om hur vi till exempel kan utveckla starka besöksmål längs befintliga leder, vägar och järnvägar, inte minst längs Krösatågets sträckning. I detta sammanhang är också frågan om skyltning en oerhört viktig aspekt.

Småland är i dag Sveriges fjärde största turistdestination, detta tack vare ett antal attraktiva magneter som Glasriket, Astrid Lindgrens Värld, Gränna och Isaberg. Småland har så mycket större potential. Småland är ett hav av upplevelser där dåtid och framtid gifter ihop sig. Småland är platsen där kulturhistoria, vildmark, innovationskraft, modern design och entreprenörskap möts.

Centerpartiets fyrpunktslista för att göra Småland till ett ännu mer attraktivt resmål:

– Tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol i Sverige, så att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade kvantiteter.

– Avskaffa kravet på hotelltillstånd för pensionatverksamhet på landsbygden.

– Beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, ska bli mer gynnsam.

– Slopa arbetsgivaravgiften för den första anställda, för att underlätta för företag att skapa jobb och växa.

Beata Allen, Centerpartiet och kommunstyrelsens ordförande i Aneby
Göran Lindell, Centerpartiet och tjänstgörande ersättare i riksdagen för Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *