Debatt

Arbetskraftsinvandring och dumpning av löner

Debatt I Sverige ska svenska löner och villkor gälla. Läs mer om debattartikeln från (S) riksdagsledamöter.

Vi socialdemokrater har med oro sett utvecklingen på arbetsmarknaden de senaste decennierna. Att det kommer människor från andra EU-länder, så kallad utstationerad arbetskraft, och jobbar i Sverige med lön och villkor som ligger långt under svenska kollektivavtal hotar i grunden den svenska modellen. Konsekvenserna med en osund konkurrens, där vissa företag har kunnat dumpa löner och vinna upphandlingar på seriösa företags bekostnad, riskerar att sänka lönerna för hela yrkesgrupper.

Därför har vi också reagerat kraftfullt. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har den aktivt arbetat med att stoppa den osunda konkurrensen på svensk arbetsmarknad. Det har gett resultat. I våras revs den lag som har stoppat fackens möjlighet att genomföra stridsåtgärder mot utländska företag, Lex Laval, upp. Samtidigt har det också fattats beslut som gör det möjligt att kräva kollektivavtalsliknande villkor i upphandlingar, även om vi ville gå ännu längre.

Samtidigt är det här symptom på ett globalt problem – en global lönedumpning.

Vi socialdemokrater tror inte att protektionism är vägen framåt. Vi tror att öppenhet vinner i längden. Lösningen ligger i stället i att vi behöver hitta gemensamma förhållningssätt och regler för hur vi ska hantera gemensamma problem.

Syftet med EU har aldrig varit att vi ska ha fri arbetsmarknad för att kunna dumpa löner. Det riskerar leda till att människor utnyttjas, och till konflikter där grupp ställs mot grupp. Vår grundinställning är att om du arbetar i ett land ska det landets villkor gälla. Här skiljer sig politiken mellan oss och Moderaterna.

Därför är det glädjande att en majoritet röstade på socialdemokraternas linje när EU:s ministerråd diskuterade arbetskraftsinvandring. Det förslag som nu går vidare till Europaparlamentet innebär att arbetare från ett annat EU-land ska ha rätt till samma lön och ersättning som inhemska arbetare och att tiden det går att arbeta i ett annat EU-land begränsas till max 18 månader. Skulle det bli EU:s nya regler är det en seger för den svenska modellen!

Vi är övertygade om att Sverige vinner på öppenhet. Ett fritt ekonomiskt utbyte med andra länder ger fler jobb och bidrar till en högre tillväxt. Samtidigt ska den svenska modellen gälla i Sverige. Här konkurrerar vi inte med dåliga arbetsvillkor och låga löner.

I Sverige ska svenska löner och villkor gälla.

Peter Persson (S)
Helene Petersson (S)
Thomas Strand (S)
Johanna Haraldsson (S)
Riksdagsledamöter från Jönköpings län

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *