Aktuellt

Vänsterpartiet presenterar sitt regionala budgetförslag

Aktuellt Region Jönköpings län behöver ett systemskifte för socialt hållbara arbetsplatser och en sjukvård att lita på.Vänsterpartiet bedömer att det finns ett stort reformutrymme i Region Jönköpings län. Därför föreslår partiet betydande satsningar framförallt riktade till sjukvården men även till trafik, infrastruktur och kultur.

I Vänsterpartiets budget föreslås utökningar på ungefär en halv miljard i jämförelse med nuvarande budget i regionen. Partiet finansierar utökningarna genom framförallt skatteintäkter och statsbidrag. Beroende på hur statsbidragen faller ut, vilket är svårt att förutse, så kan det bli aktuellt att använda sparade medel från tidigare överskott eftersom särskilda skäl för det föreligger. Vänsterpartiet föreslår en oförändrad skattesats på 11,76 kronor.

– Det finns stora behov att investera för en socialt hållbar sjukvård som går att lita på. Regionen har ett par år bakom sig med betydande överskott och nu är det dags använda dessa resurser på ett klokt sätt. Vänsterpartiet prioriterar i sitt budgetförslag bland annat höjd grundbemanning, fler vårdplatser, bättre vårdlöner och arbetstidsförkortning. Dessutom satsar vi på ökade resurser till akut, förlossnings- och ambulanssjukvård samt föreslår förstärkningar inom intensivvården och primärvården, säger regionrådet Mikael Ekvall (V).

– Vi föreslår också viktiga satsningar för barn- och ungas psykiska hälsa samt en rad riktade satsningar för äldre. Dessutom prioriterar vi utbildnings- och specialiseringstjänster för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor, säger Elisabeth Töre (V), ledamot i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Vänsterpartiet gör tydliga satsningar på det fria kulturlivet och prioriterar samtidigt att öka tillgängligheten till deltagande för barn med olika funktionsnedsättningar och diagnoser. Rätt stöd och kunskap behöver finnas på plats för att ge alla barn rätt förutsättningar att få uppleva och medskapa inom kulturlivet. Dessutom växlar Vänsterpartiet upp arbetet med ”Kultur för hälsa”.

– Kultur har alltid varit viktigt för oss i Vänsterpartiet och därför känns det extra roligt att vi kan föreslå mer resurser till det fria kulturlivet. Dessutom vill vi förbättra möjligheten för barn med NPF-diagnoser att delta i kultur- och idrottslivet på samma villkor som alla andra barn, säger Lena Danås (V), ledamot i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Vänsterpartiet ser det som mycket angeläget att hålla i satsningar på utbyggd och billig kollektivtrafik. Klimatkrisen har inte tagit paus och partiet fortsätter att prioritera kollektivtrafiken. Målet är kollektivtrafik med nolltaxa i egen regi.

– Vi tror på ett systemskifte inom kollektivtrafiken. Det behöver bli billigare att resa kollektivt och det behövs ordning och reda. Därför påbörjar Vänsterpartiet i sin budget resan mot nolltaxa och kollektivtSrafik i egen regi. Dessutom föreslår vi utbyggd kollektivtrafik särskilt på landsbygden, säger Willy Neumann (V), ledamot i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Källa: Pressmeddelande från Vänsterpartiet Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *