Aktuellt

Ökad risk att krocka med rådjur i maj

Aktuellt Under maj månad ökar risken för viltolyckor. Störst risk löper bilisten att krocka med rådjur. Antalet rådjursolyckor ökar med 50 procent mellan mars och maj. Det beror på att djuren är mer aktiva, skriver M Sverige i ett pressmeddelande i dag.

Under 2000-talet har viltolyckorna ökat kraftigt i antal gällande allt klövvilt utom älg. Arkivbild: Press

Förra året inkom rapporter om 46 000 påkörda rådjur på svenska vägar. Att olycksrisken är hög i maj månad beror bland annat på att bockarna rör på sig i sökande efter nya revir och att getterna söker sig hem till platser där de ska föda sina ungar.

– Olyckor med rådjur är den absolut vanligaste formen av viltolycka. Under maj månad rör det sig om över 150 rådjursolyckor per dag. Framför allt är det i gryning och skymning man bör vara extra uppmärksam på aktivt vilt längs vägarna, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Konsekvenserna av en olycka med rådjur kan bli stora, även om det är ovanligt med dödlig utgång.

– Både förare och bil riskerar att skadas vid olyckorna. Även mindre allvarliga olyckor kan vara mycket obehagliga, särskilt om man har barn med i bilen. Självklart bör man vara försiktig också av hänsyn till djuren, säger Tony Gunnarsson.

Bilisten bör vara uppmärksam på vägarnas sidoområden, särskilt där det saknas viltstängsel. Vägskyltar om varning för djur bör respekteras, då de sitter där de gör av en god anledning. Framför allt är det dock viktigt att tänka på hastigheterna.

– Hastigheten är avgörande när ett rådjur eller annat vilt plötsligt springer ut framför bilen. Ju högre hastighet, desto längre bromssträcka. Vid dålig sikt bör man i ännu högre grad sänka hastigheten. Tänk också på att om ett djur går upp på vägen, följer ofta fler efter, säger Tony Gunnarsson.

Under 2000-talet har viltolyckorna ökat kraftigt i antal gällande allt klövvilt utom älg. Rådjursolyckorna har ökat med cirka 40 procent på bara ett decennium. Orsakerna till ökningen är en kombination av ökad trafik, växande rådjursstam och brister i infrastrukturen.

– Det är illa att viltolyckorna tillåtits öka år efter år. Det behövs betydligt fler säkra djurpassager och bättre underhåll av viltstängsel, men då måste politikerna skjuta till de pengar som krävs. Fokus på tätortsnära jakt har givit goda resultat i delar av landet. Forskningen visar tydligt att passager och beståndsreduktion är de bästa sätten att minska olyckorna, säger Tony Gunnarsson.

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *