Aktuellt

Kraftig ökning av sömnmedel till unga i Jönköpings län

Aktuellt På tio år har förskrivningen av sömnmedel och lugnande medel femdubblats bland ungdomar, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Försäkringsbolaget If har i rapporten Hälsobarometern tittat närmare på svenskarnas hälsa i spåren av pandemin. Sömn är viktig för vårt välmående och efter två år med pandemi uppgav nästan en fjärdedel av respondenterna att deras sömn hade försämrats under pandemin. Bland unga (18–35 år) upplevde nästan en tredjedel försämrad sömn.

För att få en uppfattning av hur utbredda sömnproblemen är har försäkringsbolaget If sammanställt statistik över hur sömnmedel skrivs ut som läkemedel. Jönköpings län följer ett nationellt mönster, där sömnmedel och lugnande medel ökat bland personer under 45, och allra mest bland de yngre. Samtidigt har användandet minskat i bland de över 45. Störst ökning bland tonåringar i Jönköpings län står pojkarna för, men användandet ökar också för flickor.

– Det är en oroande utveckling att användandet av insomningsläkemedel bland unga ökar så kraftigt. Detta är ett ganska nytt fenomen. För tio år sedan förekom det knappt bland unga. Sömn är en viktig byggsten både för hälsa och välmående och sömnsvårigheter eller sömnproblem måste tas på allvar, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If, i ett pressmeddelande.

De senaste åren har antalet barn och unga som fått sömnmedel och lugnande medel mångdubblats i Jönköpings län. Samtidigt använder färre äldre läkemedlen, visar siffror från Socialstyrelsen som If har sammanställt.

– Att färre äldre använder sömnmedel är en positiv utveckling. Men den negativa trenden bland unga är oroande. Det behövs mer förebyggande insatser för att främja ungas fysiska och psykiska hälsa både på det individuella planet och på ett samhälleligt plan så att behovet av sömnmedel och lugnande minskar, säger Kristina Ström Olsson.

Hur ser användandet av sömnmedel ut i Jönköpings län?

Under 2021 hämtade 1 888 patienter i åldersgruppen 10-19 år ut sömnmedel och lugnande medel på recept i Jönköpings län. Det är fem gånger så många som 2011, visar Socialstyrelsens siffror (befolkningsförändringen beaktad).

Även i de yngsta åldersgrupperna, 0-9 år, ökar användandet av sömnmedel och lugnande medel kraftigt jämfört med 2011 men från lägre nivåer. 2021 hämtade 295 patienter ut sådana mediciner i Jönköpings län.

Jämfört med andra regioner förskrivs det ändå förhållandevis lite sömnmedel till ungdomar i Jönköpings län. Förskrivningen i regionen är näst lägst i hela landet per capita.

Bland äldre patienter har förskrivningen av sömnmedel däremot ökat.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *