Aktuellt

Elever i låg- och mellanstadiet ska erbjudas lovskola

Aktuellt Regeringen vill att alla elever ska ges likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan. Därför gör regeringen det möjligt för skolor att erbjuda elever i låg- och mellanstadiet undervisning under skollov. På lovskolan får elever mer tid och möjlighet att ta igen kunskaper för att nå målen med utbildningen.

– Sverige ska återupprätta en stark kunskapsskola. För att skapa bättre förutsättningar för fler elever att lyckas i skolan är tidiga insatser och mer undervisningstid avgörande. Nu gör regeringen det möjligt för skolorna att kunna erbjuda lovskola redan i lågstadiet. Det kommer bidra till att fler elever på sikt blir behöriga till gymnasiet, säger skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande.

I budgetpropositionen för 2023 utökade regeringen statsbidraget för bland annat lovskola med 100 miljoner kronor. Nu gör regeringen det möjligt för skolor och huvudmän att söka statsbidrag för att erbjuda lovskola från lågstadiet.

I dag kan huvudmän söka statsbidrag för lovskola från årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och årskurs 7 i specialskolan. Begränsningen av vilka årskurser som bidraget kan sökas för tas nu bort så att det kan sökas för alla årskurser.

Förordningsändringen träder i kraft den 15 mars 2023, meddelar regeringen i pressmeddelandet.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *