Aktuellt

Antalet anmälda brott minskade under 2022

Aktuellt Under 2022 anmäldes cirka 1,44 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Sett över en tioårsperiod har dock anmälningarna ökat med tre procent. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2022 som Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterar i ett pressmeddelande i dag.

Arkivbild: David Alin

För andra året i rad minskade antalet anmälda brott. Trots det har antalet anmälningar totalt sett ökat med tre procent jämfört med för tio år sedan. Antalet ökade fram till 2020, men har därefter minskat och ligger nu på ungefär samma nivå som 2014.

Bland brott mot person märks under 2022 minskningar av bland annat antalet anmälningar om sexuellt ofredande (−9 procent), och antalet anmälda våldtäkter (−1 procent). Däremot ökade anmälningar om misshandel  med två procent.

Av de anmälda våldtäkterna 2022 utgjordes 8 530 brott av våldtäkt mot kvinnor eller flickor, medan 632 anmälda brott avsåg våldtäkt mot män eller pojkar. Jämfört med 2021 är det en minskning för våldtäkt mot kvinnor med elva procent medan våldtäkt mot män ökade med tre procent. De anmälda våldtäkterna har, totalt sett, de senaste tio åren ökat med 56 procent. Jämfört med 2013 har anmälningar om våldtäkt mot kvinnor ökat med 55 procent medan anmälda våldtäkter mot män har ökat med 59 procent under samma period. Det ökade antalet anmälningar de senaste tio åren kan delvis kopplas till förändringar i sexualbrottslagstiftningen, som innebär att fler gärningar än tidigare bedöms som våldtäkt.

Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda misshandelsbrott varierat mellan 79 861 år 2013 och 87 995 brott år 2016. År 2022 hade antalet anmälda misshandelsbrott ökat med fyra procent (+3 300 brott) jämfört med 2013. Ökningen märks för misshandel mot kvinnor och flickor (+14 procent), medan misshandel mot män och pojkar har minskat med tre procent.

För anmälda misshandelsbrott mot kvinnor var det vanligast att brottet begicks av en person som brottsoffret var bekant med (79 procent).

– Det handlar om närstående relationer som par och inom familj eller släkt, såväl som andra typer av relationer, säger Stina Söderman, statistiker på Brå.

Det omvända gäller för män som anmäler misshandel, där var det vanligast att misshandeln begicks av en obekant gärningsperson (58 procent). Av dessa brott skedde de flesta, 69 procent, utomhus.

Personrånen minskade totalt sett under 2022 med 11 procent jämfört med 2021. En majoritet, 72 procent, var riktade mot vuxna (3 594 brott), och minskade med 11 procent jämfört med 2021. Totalt 1 428 anmälda brott, eller 28 procent av rånen 2022, var riktade mot barn (under 18 år), och de anmälningarna minskade med 12 procent jämfört med året innan.

År 2022 anmäldes 195 502 bedrägeribrott, vilket var oförändrat jämfört med 2021. Sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten dock ökat med 33 procent.

– Bedrägerier genom social manipulation har ökat, medan andra typer av bedrägerier har minskat. Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där någon tar kontakt med en person och förmår den, genom att utnyttja en förtroenderelation, att göra något som syftar till att ge gärningspersonen ekonomisk vinning, säger Stina Söderman.

En stor del av bedrägeri genom social manipulation, 62 procent, riktar sig mot äldre. Ett vanligt tillvägagångssätt är att en bedragare utger sig för att vara till exempel en banktjänsteman, eller myndighetsperson. I det senare fallet kan det även bli fråga om brottet föregivande av allmän ställning som är ett brott mot allmän verksamhet (17:e kapitlet i brottsbalken. Anmälningar om övriga brott mot allmän verksamhet, där föregivande av allmän ställning ingår, har ökat med 4 019 brott (+294 procent) till 5 387 brott under 2022.

Den slutliga statistiken över anmälda brott 2022, publiceras 30 mars 2023. Då publiceras även statistik över konstaterade fall av dödligt våld 2022 samt Handlagda brott 2022.

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *