Begravning

Acke Dalin Volsing, Värnamo

Begravning

Begravningsgudstjänst har hållits i Uppståndelsekapellet, för Acke Dalin Volsing, Värnamo

Officiant var prästen Ulrika Zwaard. Vid orgeln tjänstgjorde Annie Hultstein.

Akten började med What a wonderful world och avslutades med Så skimrande var aldrig havet. I griftetalet talades det om Ackes personlighet och delades olika bibelord därefter spelade och sjöng barnbarnen Martin Dalin Volsing och Sebastian Wolsing Amazing grace. Vid den blomstersmyckade kistan tog de närvarande ett stilla farväl.

Akten inramades med psalmerna Blott en dag ett ögonblick i sänder, Var jag går i skogar, berg och dalar och En vänlig grönskas rika dräkt.

Utöver blommor vid kistan hedrades Ackes minne med gåvor till Cancerfonden.

Gravsättning äger senare rum på Värnamo kyrkogård.

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *