Avlidna

Till minne av Reine Frisk

Avlidna

Som ung kom jag till Vaggeryd som föreståndare för vårdhemmet Fridhem, ett vårdhem landstinget övertog från en privat ägare. Redan på den tiden var en sådan omvänd ordning ovanlig och väckte intresse med många studiebesök som följd. 

Först ut var KDS med Alf Svensson i spetsen, därefter kom ” Götaforsarn” Reine Frisk och den socialdemokratiska föreningen i Vaggeryd. Reine hade som sig bör medlemsvärvarblocket framme och jag blev inskriven i partiet.

Utöver det gemensamma politiska intresset visade det sig vid det efterföljande kaffesnacket också att vi hade ett annat gemensamt intresse, att ”Flytta E:an Nu”. Starten på den aktionsgrupp som Reine med självklarhet kom att ta ledning för, som den organisatör han var. Utmärkande för Reine var att tog han på sig ett ansvar så fullföljde han. En av de för honom lyckligare dagarna var när efter många års kamp den nya E4:an utanför Vaggeryd invigdes. Den kvällen firades det i Götafors och långbord dukades upp till mångas glädje på Jönköpingsvägen.

Reine var en profil inom arbetarrörelsen, han var mångårig ordförande för Vaggeryds socialdemokratiska förening och sedermera Vaggeryds/Skillingaryds arbetare kommun. Reine var som person mycket strukturerad och mycket noga med att stadgar och protokoll följdes men absolut inte på ett sätt som hindrade nya ideer, snarare det omvända. Reine uppmuntrade alltid till nytänkande och förnyelse. Som politiker var han länge aktiv i kommunfullmäktige och hade ett flertal kommunalpolitiska uppdrag.

Reine var också en aktiv fackföreningsföreträdare och var ordförande för Lo facket i Jönköpings län. Ett uppdrag som han tyvärr lämnade något halvår för tidigt och därmed försvann hans näst intill givna riksdagsplats. Detta blev för Reine både ledsamt och smärtsamt och kom att påverka hans engagemang inom partiet, även om han återvände under senare år som politisk företrädare i Energibolagets och Elverkets styrelse.

Reine hade många strängar på sin lyra. Ett av många var hans intresse för orientering och VSOK där han var ordförande. VSOK var som förening medarrangör till O-ringen när denna stora orienteringsfest gick av stapeln med Skillingaryd som bas. Reine hade vid dessa tävlingar ansvaret för lägerverksamheten, ett uppdrag som var krävande och som krävde nytt och innovativt tänkande. Detta viktiga uppdrag klarades ut på allra bästa sätt med nya lösningar som vid efterföljande O- ringar kom till användning för att hålla kostnaderna nere. Utöver intresset för orientering hade Reine ett starkt intresse för miljö, fiske och trädgård.

Som sagt, Reine var en föreningsmänniska och avslutade detta engagemang som ordförande för PRO i Vaggeryd och uppdrag inom distriktet. För honom var det viktiga att utveckla PRO till en samlingsplats för kommunens seniorer där man träffades för trevlig gemenskap samvaro. Reines stora engagemang för de äldre och sjuka visade han gång på gång prov på också upp i kommunens pensionärsråd, inom vilket han var en förnyare.

Vi är idag många som med tacksamhet har Reine i ljust minne.

Våra varmaste tankar går i en svår tid till hans närmaste, hustrun Gun och till hans barn och barnbarn.

Kamraten och partivännen

Berry Lilja

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *