Väder

Varnar för ishalka

Väder SMHI har utfärdat en klass 1-varning för söndag kväll och natt mot måndag med risk för tillfrysning på våta vägbanor, alltså risk för ishalka.