Väder

200 strömlösa efter stormen

Väder Ett par hundra hushåll är utan ström och nästan alla finns i Tranås och Vetlanda kommuner.

Räddningstjänsterna i Jönköpings län konstaterar att konstaterar att konsekvenserna av stormen Urd inte har blivit så stora som befarat. Själva väderläget fick ett mildare utfall än prognoserna sa. Antalet nedfallna träd som rapporterats in till räddningstjänsten har begränsat sig till en handfull. Inga personskador har heller rapporterats och den stab som etablerades i samverkan mellan myndigheterna i Jönköpings län kunde avvecklas tidigare än planerat.

Taggar