Insändare

Insändare: ”Valet är ditt – gå och rösta!”

Insändare Socialdemokraternas Ulla Gradeen och Håkan Nilsson skriver om vikten av att gå och rösta.

Arkivbild

Kyrkan mitt i byn. Den finns där för alla människor under hela livet oavsett om de är troende, är sökande, eller behöver gemenskap och någon att prata med när det hänt något otäckt. Pågående val till svenska kyrkan handlar helt enkelt om det ska fortsätta vara så eller tvärt om!

Vi tycker det är rätt med folkkyrka, ordning och reda. Underlätta det praktiska så att pengarna kommer till nytta för en aktiv och rolig barn- och ungdomsverksamhet, stöd och hjälp till människor. Ingen skall behöva känna sig övergiven.

Våra präster och övrig personal behövs i kyrkans uppdrag med att fira gudstjänst, utbilda och stödja.

Valet till kyrkans ledning är viktig. Varje vald person har en människosyn och erfarenhet som påverkar hur man beslutar. Fördelen med kända politiska partier (till exempel Socialdemokraterna och Centerpartiet) är ju att grundideologi är känd. Alla människors lika värde bygger Socialdemokraternas ideologi, därför värnar vi Öppen folkkyrka och är positiva till samarbete med andra som också står för demokrati och öppenhet. Självklart ska prästvigda kvinnor och män arbeta tillsammans och kärleksbudskapet finnas på riktigt.

Bland alla grupper som ställer upp i valet finns det ett gäng (t.ex. Frimodig kyrka och AFS) som är emot. Genom tidigare beslut och vad de skriver ser vi att de vill vrida klockan tillbaka, stoppa kvinnliga präster, montera ner kyrkans grundvärdering om alla människors lika värde. Ha indirekta val som skapar en ”intern elit” samt att de ”som gills” är dem som går på gudstjänsten.

Valet handlar inte om vad prästen ska säga i sin predikan utan om ansvaret för hur kyrkans ekonomi, personal, miljöarbete ska hanteras. Om kulturarv och lokaler som behövs i verksamheten. Svenska kyrkan är ett kristet trossamfund som också har riksdagens uppdrag att ansvara för god begravningsverksamhet för alla oavsett religion.

Du kan bli den som avgör en Öppen Folkkyrka dit alla är välkomna eller en kyrka för…??

Det finns många grupperingar att välja bland men få av dem har en känd ideologi bakom sig. Redan nu har Församlingshemmet (Kyrkogatan 17) öppet förmiddag. På ditt röstkort står vart du ska rösta valdagen 19 september.

Valet är till Värnamo Pastorat, Växjö stift och Kyrkomötet (kyrkans ”Riksdag”), vi föreslår att du tar Socialdemokraternas valsedel i alla tre. Valet är ditt. Gå och rösta!

Ulla Gradeen (S)
Håkan Nilsson (S)

Taggar

8 reaktioner på Insändare: ”Valet är ditt – gå och rösta!”

Kristendomen är ju också en känd ideologi som kanske passar bättre i sammanhanget. I vilket annat samfund i Sverige eller världen styrs man av partipolitik i stället för den egna religionen?

Tråkig syn på oss som är frivilliga i Svenska kyrkan.
Vi är enkla människor som tror på Jesus.
Vårt liv är att ha relation med Gud och
dela med av oss glädjebudet att alla är älskade och har samma värde.
Det finns förlåtelse och upprättelse att bli den människa man i grunden är. Konsekvensen av sitt handlande får man leva med.
Vi vill ha en öppen gemenskap där alla är välkomna, få ställa sina frågor och bygga relationer och få hjälp och stöd.
Välkomna barn och unga för att vara goda förebilder och hamna rätt i livet.
Därför bör Mariakyrkan vara kvar på Vråen, mitt bland människorna för att var närvarande bland barn, ungdomar, familjer och äldre.
Kyrkan behövs även i andra bostadsområden som till exempel Doktorn och i nya områden. Tillsammans med andra kyrkor i Värnamo.
Upptäcka och känna att man blir älskad av människor och Gud/Jesu.
I en kyrka som bara bedrivs av anställda ekar snart katedralerna tomma.
Kyrkan är människor som tror och anställda som stödjer oss i vårt uppdrag att tjäna, hjälpa, stötta och förmedla den Kristna glädjebudskapet.
Kyrkan ska var fri från att politiker ska styra.
Ska kristna samfund styra regeringen och riksdagen? Nej.
Men vi kan i samhället stå upp för människovärdet.
Vi är inget gäng.
Vi är människor som röstar enligt vår politiska övertygelse.
Någon ultrahöger är inte jag.
Vad det gäller arbetsmiljö/miljö frågor/rättvisefrågor så står jag klart till vänster om sossarna.
Detta är en bild på att vi i Frimodig kyrka har olika politiska åsikter.
Jesus var och är inte en politisk åsikt.
Begravningsorganisationen är bara lämnad till kyrkan på entreprenad kan med politiska beslut lämnas över till exempelvis kommun.
Er bild visar att ni inte känner oss personer, organisation eller vad Kyrkan är. Inte en organisation utan en levande gemenskap som bygger på relationer med varandra och med den Gud vi tror på!

RosMarie Johannesson
Frimodig Kyrka

Går ni själva i kyrkan? Vet ni vad kyrkan står för?
Ni lägger ju bara näsan i blöt kyrkan och politiker hör inte ihop. Svenska kyrkan är en frikyrka skild för från staten, då har politik inte där och göra. Ni är ett religiöst obundet parti. Frimodig kyrka är en nomineringsgrupp med människor från alla politiska falanger, de är inte ultrahöger. Ni har ingen aning om vad pratar om, kyrkan är öppen för alla. Men ni vill ju inte missionera, ni vill ju sälja kyrkor. Ni håller med makten, det har ju inte hänt så mycket snarare har ju antalet gudstjänstbesökare minskat. Kyrkan ska vara öppen för alla. Vi är ingen elit, som går i kyrkan. Ni kan sluta smutskasta och ta reda på vad de olika nomineringsgrupperna står för.
Det som är mest oroande är att ni kastar smuts på andra. Sopa framför egen dörr först

Vulgärpropaganda, Ulla och Håkan!
Först ett rent sakfel: Frimodig kyrka vill inte alls stoppa kvinnliga präster! På våra valsedlar runt om i landet finns flera kvinnliga präster. Dessutom i vår riksstyrelse.
Att bunta ihop oss med AFS är oförskämt. Vi står långt ifrån dem.
Ni förenklar kyrkans grundvärdering till att handla om alla människors lika värde. Naturligtvis är det en del av det kyrkan står för, men kyrkans grundvärdering är så mycket djupare och mer omfattande. Kyrkans grund är Jesus Kristus. Därför är bekännelsen till honom som Herre central – och har varit så sedan Jesu tid.
Svenska kyrkans grunddokument är Bibeln och bekännelseskrifterna. Anser ni att Frimodig kyrka har övergett dessa dokument? På vilket sätt lyfter Socialdemokraterna fram dem?
Ni driver en agenda som grundas på den socialdemokratiska ideologin och partiprogrammet, inte på Bibeln och bekännelsen.
Indirekta val är normalt i de flesta sammanhang, men tillämpas inte inom politiken. De indirekta valen säkrar att människor som är medlemmar och engagerade i en verksamhet också beslutat om den. Vill ni ha en värld där den som inte är engagerad i en fotbollsförening och inte heller går på matcherna skulle begära att få inflytande över besluten?
Befria Svenska kyrkan från den partipolitiska ockupationen!
Rösta på Frimodig kyrka!

Vulgärpropaganda, Ulla Gradeen och Håkan Nilsson!
Först ett rent sakfel: Frimodig kyrka vill inte alls stoppa kvinnliga präster! På våra valsedlar runt om i landet finns flera kvinnliga präster. Dessutom i vår riksstyrelse.
Att bunta ihop oss med AFS är oförskämt. Vi står långt ifrån dem.
Ni förenklar kyrkans grundvärdering till att handla om alla människors lika värde. Naturligtvis är det en del av det kyrkan står för, men kyrkans grundvärdering är så mycket djupare och mer omfattande. Kyrkans grund är Jesus Kristus. Därför är bekännelsen till honom som Herre central – och har varit så sedan Jesu tid.
Svenska kyrkans grunddokument är Bibeln och bekännelseskrifterna. Anser ni att Frimodig kyrka har övergett dessa dokument? På vilket sätt lyfter Socialdemokraterna fram dem?
Ni driver en agenda som grundas på den socialdemokratiska ideologin och partiprogrammet, inte på Bibeln och bekännelsen.
Indirekta val är normalt i de flesta sammanhang, men tillämpas inte inom politiken. De indirekta valen säkrar att människor som är medlemmar och engagerade i en verksamhet också beslutat om den. Vill ni ha en värld där den som inte är engagerad i en fotbollsförening och inte heller går på matcherna skulle begära att få inflytande över besluten?
Befria Svenska kyrkan från den partipolitiska ockupationen!
Rösta på Frimodig kyrka!

Harald Berglund
Ordförande, Frimodig kyrka i Växjö stift

Alla skall vara välkomna till kyrkan men:
Inga kvinnliga präster ?
Vad står AFS eller är det samma bunt?
Skulle inte kyrkan vara öppen för alla?
Tycker det är fult att ljuga!
Kärleksbudskapet har ni glömt detta?

Replik till Ulla Gradeen och Håkan Nilsson

Sanningen eller fördomar
Med beklagande läser vi ett angrepp i media riktat mot Frimodig kyrka. Vi vill helt enkelt bemöta
fördomsfulla påståenden. Sanningen räcker när man talar om andra inför kyrkovalet.

Frimodig kyrka vill stoppa kvinnliga präster, läser vi. Detta är inte sant. Vi har kvinnliga präster
på våra valsedlar och välkomnar ännu fler.

Frimodig kyrka är emot allas lika värde, läser vi. Detta är inte heller sant. Men – likt
ärkebiskopen i Kyrkans Tidning 16 september – finner vi att kravet att alla präster måste viga
samkönade par är ett dåligt förslag. Kan påståendet syfta på denna hållning? Notera då att
ärkebiskop Antje slår fast att ett sådant krav inte är förenligt med Svenska kyrkans tro,
bekännelse och lära. Frimodig kyrka är alltså i gott sällskap med ärkebiskopen.

Det är allvarligt när de som lätt kan veta sanningen ger utlopp för fördomar som lätt kan bevisas vara osanna. Vi undviker att påstå att S vill skapa en socialdemokratisk kyrka där lögner hyllas.

Frimodig kyrka argumenterar för indirekta val i Svenska kyrkan, läser vi till sist. Detta är faktiskt
sant. Precis så som socialdemokraterna väljer partistyrelse och partiledare genom indirekta val.
Det verkar väl alldeles utmärkt?

I Värnamo går Frimodig kyrka till val på att rädda Mariakyrkan. Vi har endast 4 kyrkor i
pastoratet, vilket inte är anmärkningsvärt många. Vi vill fylla kyrkorna med verksamhet och
verka för att Guds ord sprids, så tro kan väckas och stärkas. I denna vision behövs Mariakyrkan
liksom övriga kyrkor i pastoratet.
Vi är emot en försäljning av Mariakyrkan. Vi vill i stället öka kraften i pastoratets arbete. Vi
beklagar att andra har en lägre ambition. Mer av Jesus till Värnamo!

Med tanke på alla förutfattade meningar och glåpord sossarna ständigt utsätter sina meningsmotståndare för tycker jag över huvud taget inte att de har någon funktion att fylla inom kyrkans ledning! I en fungerande församlingsgemenskap umgås och samverkar människor utan att se ner på någon oliktänkande! I en ideologiskt styrd värdegrundskyrka kommer frälsningen och nåden i skymundan och Bibelordet degraderas till något poetiskt. Kyrkan ska inte vara en politisk arena med en massa käbbel. Det har vi fått nog av i politiken.

Kommentarsfunktionen är stängd