Vildsvin

Vildsvin påkört vid Hånger

Notiser Strax innan midnatt blev ett vildsvin påkört på länsväg 558 i höjd med Hånger. Inga personskador noteras men djuret på platsen…

Bildspel: Temakväll med fokus på dovhjort 

Bildspel: Temakväll med fokus på dovhjort 

Nyheter Under gårdagskvällen arrangerade LRF Värnamos kommungrupp en temakväll med inriktning på dovhjort. …

Gratis trikinanalyser på vildsvin

Gratis trikinanalyser på vildsvin

Nyheter För att öka avskjutningen av vildsvin och mängden vildsvinskött som konsumeras har regeringen beslutat om subvention. SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) uppfyller regeringens krav om ackreditering och från 1 juli, när den statliga subventionen träder ikraft, kommer privatpersoner få trikinanalyser utförda på vildsvin för noll kronor…

Skador från vildsvin påverkade lantbrukarna mest förra året

Notiser Viltskador i allmänhet och vildsvinsskador i synnerhet är det som påverkade Sveriges lantbrukare mest förra året. Närmare hälften hade kostnader för skador orsakade av vildsvin. De värst drabbade hade skador från 200 000 upp till 1 miljon kronor medan medelkostnaden per företag uppskattningsvis var 45 000 kronor. Det visar en enkätundersökning som Landshypotek Bank låtit göra bland Sveriges lantbrukare…

Var uppmärksam för vilt på vägen

Var uppmärksam för vilt på vägen

Nyheter Mellan 21–27 september pågår en kampanj i hela landet för att minska antalet viltolyckor…

Det ska bli lättare att sälja vildsvinskött

Det ska bli lättare att sälja vildsvinskött

Nyheter Fyra myndigheter får i uppdrag för att bidra till att mer vildsvinskött ska nå konsumenterna…

Nu behövs alla verktyg i vildsvinsproblematiken!

Nu behövs alla verktyg i vildsvinsproblematiken!

Nyheter Ännu en bekräftelse på att vi har en vildsvinstam som växer okontrollerat. I den enkät som 6 800 LRF-medlemmar nyligen svarat på visar att vi har fortsatt ökade skador jordbruket. Resultatet är nedslående. Får vi inte en kraftig minskning av vildsvinsstammen nu så finns risken att både livsmedelproduktion och det öppna landskapet är ett minne blott…

Gemensamma krafter ska minska vildsvinsproblemen

Gemensamma krafter ska minska vildsvinsproblemen

Nyheter Ikväll möter markägare, LRF, Länsstyrelsen och Jägarorganisationer upp för att diskutera vildsvinsproblematiken …

Debatterar vildsvin

Debatterar vildsvin

Nyheter Anders Friberg och två andra debatterar frågan om vildsvin…

Vildsvinen plågar lantbruket

Vildsvinen plågar lantbruket

Nyheter Antalet vildsvin har ökat dramatiskt genom åren och drabbar nu lantbrukets produktion och därmed ekonomiskt…

Olyckor med vildsvin fördubblat

Olyckor med vildsvin fördubblat

Nyheter Antalet trafikolyckor med vildsvin i länet har fördubblats sedan motsvarande månader föregående år.  …

Vildsvinen orsakar allt större bekymmer

Vildsvinen orsakar allt större bekymmer

Nyheter LRF kräver krafttag för att begränsa vildsvinens utbredning…

Vildsvinen förstörde golfbanan igen

Vildsvinen förstörde golfbanan igen

Nyheter Värnamo Golfklubb har återigen blivit utsatt för grisplågan…

Vildsvinsjakt inleds på mossen

Vildsvinsjakt inleds på mossen

Nyheter Den växande vildsvinsstammen orsakar lokalt stora problem för lantbruket. Även i skyddad natur kan vildsvinen ställa till med mycket skada. Store Mosse nationalpark och angränsande mark är områden som drabbats och därför är beslut taget att bedriva jakt på vildsvin i nationalparken…

Aktiva åtgärder mot vildsvin krävs

Aktiva åtgärder mot vildsvin krävs

Nyheter Otaliga rapporter från LRFs medlemmar vittnar nu om allt värre och ökande vildsvinsskador. Läs Anders Friberg, ordförande i LRF, insändare här…

Vildsvinen demolerade golfbanan

Vildsvinen demolerade golfbanan

Nyheter Golfklubben i Värnamo har åter haft påhälsningar av Vildsvin. Nu vädjar föreningens ordförande, Peter Groning om medlemmarnas hjälp…

Debatterar vildsvin

Debatterar vildsvin

Nyheter LRF debatterar en fråga kring vildsvinsstammen…

Vildsvinsmarodörerna slog till i Helmershus

Vildsvinsmarodörerna slog till i Helmershus

Nyheter Vildsvinen fortsätter att ställa till det för villaägarna…

Jägare debatterar vildsvin

Jägare debatterar vildsvin

Nyheter Jägareförbundet debatterar frågor kring vildsvinens vara eller inte vara…

Vildsvin gör julen mer klimatsmart

Vildsvin gör julen mer klimatsmart

Nyheter – Det viktigaste på julbordet är väl ändå skinkan, så varför inte välja vildsvinsskinka i år? Vildsvinskött är naturligt, gott och hälsosamt…

Tips