Slutredovisning

Sanering och bygghandlingar skapade projektunderskott

Sanering och bygghandlingar skapade projektunderskott

Nyheter Arbetet för att skapa en ny entré till Apladalen blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

Dammprojekt dyrare än beräknat

Dammprojekt dyrare än beräknat

Nyheter Bygget av dammarna vid Borgen blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

Hämta- och lämnazoner billigare än beräknat

Hämta- och lämnazoner billigare än beräknat

Nyheter Kommunen åtgärder för att förbättra trafiksituationen vid Finnvedens gymnasium blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

Satsning på stadsbussar billigare än beräknat 

Satsning på stadsbussar billigare än beräknat 

Nyheter Byggandet av stadsbusslingorna genom Värnamo centrum blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

Rondellbygge billigare än beräknat

Rondellbygge billigare än beräknat

Nyheter Rondellen på Vråenvägen blev över en och en halv miljon kronor billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

Ljusbyte dyrare än beräknat

Ljusbyte dyrare än beräknat

Nyheter Bytet till LED-belysning på Norregårds idrottsplats blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Åtgärder på konstgräsplan blev billigare än beräknat

Åtgärder på konstgräsplan blev billigare än beräknat

Nyheter Bytet av konstgräs och belysning på Ljussevekas konstgräsplan blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

Så mycket kostade pumptrackbanan i Bor

Så mycket kostade pumptrackbanan i Bor

Nyheter I april 2022 blev Bor först i Småland med en asfalterad pumptrackbana. Nu har projektets slutredovisning klubbats…

Trygghetsåtgärder billigare än beräknat 

Trygghetsåtgärder billigare än beräknat 

Nyheter Åtgärderna som gjordes för att öka tryggheten på Enehagsskolans skolgård blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen…

GC-väg dyrare än beräknat 

GC-väg dyrare än beräknat 

Nyheter Bygget av gång- och cykelvägsanslutningen nedanför Libanongården blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Gångbro dyrare än beräknat

Gångbro dyrare än beräknat

Nyheter Extrakostnader och LED-belysning gjorde populär gångbro dyrare än beräknat, visar slutredovisningen. …

GC-väg billigare än beräknat

GC-väg billigare än beräknat

Nyheter Gång- och cykelvägen till Vandalorums rastplats blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Toalettbygget gick ekonomiskt plus

Toalettbygget gick ekonomiskt plus

Nyheter Den nya toalettbyggnaden vid Osuddens badplats har varit uppe för slutredovisning hos tekniska utskottet…

Skolanpassning dyrare än beräknat 

Skolanpassning dyrare än beräknat 

Nyheter Att göra om Rörstorpsskolan till en F–3-skola blev något dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. …

Solcellsprojekt billigare än beräknat 

Solcellsprojekt billigare än beräknat 

Nyheter Solcellsanläggningen på Rörstorpsgården blev billigare än väntat, visar projektets slutredovisning. …

Lagastigsåtgärd billigare än beräknat

Lagastigsåtgärd billigare än beräknat

Nyheter Kommunens omarbetning av övergångstället vid Enehagens skola blev över en kvarts miljon billigare än väntat, visar projektets slutredovisning. …

Infart blev billigare än beräknat

Infart blev billigare än beräknat

Nyheter Infarten till kommunförrådet på Nydalavägen blev över en halv miljon kronor billigare än beräknat, visar tekniska förvaltningens slutredovisning av projektet. …

Viaduktsåtgärd billigare än beräknat: ”En fullträff” 

Viaduktsåtgärd billigare än beräknat: ”En fullträff” 

Nyheter Gång- och cykelvägsövergången på Uddebovägen blev 75 kronor billigare än beräknat. – Att pricka in 75 kronor på den miljonpotten är en fullträff, säger Azra Muranovic (S). …

Blev billigare än beräknat 

Blev billigare än beräknat 

Nyheter Satsningen på en ny omklädningsrumsbyggnad på Norregårds idrottsplats blev billigare än beräknat, visar projekts slutredovisning. …

Tips