Risk för skogsbrand

Beslutet: Eldningsförbud i hela länet

Beslutet: Eldningsförbud i hela länet

Nyheter Från och med i morgon klockan 10 införs eldningsförbud i hela Jönköpings län. Förbudet gäller tillsvidare…

SMHI varnar: Risk för skogsbrand

SMHI varnar: Risk för skogsbrand

Nyheter Skogs- och gräsbrandrisken är under tisdagen stor till mycket stor, i södra och västligaste Götaland lokalt extremt stor. Brandflyget startar i dag, texten uppdaterad…

Extrem hög risk för skogsbrand

Extrem hög risk för skogsbrand

Nyheter RäddSamF meddelar att det är extrem hög brandrisk i skog och mark under de närmaste dygnen…

Mycket hög skogsbrandrisk

Mycket hög skogsbrandrisk

Nyheter I hela Jönköpings län är brandrisken just nu mycket hög, men eldningsförbud råder inte. Skogsbrandbevakning med flyg sker med dubbla flygningar över hela länet…

Extremt hög skogsbrandrisk i väst

Extremt hög skogsbrandrisk i väst

Nyheter Räddningstjänsten meddelar idag att den västra delen av länet, väster om E 4:an, är skogsbrandrisken extremt hög…

Eldningsförbud och höga temperaturer

Eldningsförbud och höga temperaturer

Nyheter SMHI går idag ut med meddelande att det stor risk för skogsbrand i länet…

Risk för skogsbrand

Risk för skogsbrand

Nyheter SMHI går ut med varning för skogsbränder då det är torrt i skog och mark…

Stor risk för skogsbränder

Stor risk för skogsbränder

Nyheter SMHI varnar för risken för skogbrand i hela länet. Vindens avtagande under måndagen minskar risken något med varningen gäller tills vidare. Det är torrt i markerna och i öppen, gles vegetation som t ex på hyggen är risken för brandspridning stor…

Räddningstjänsten är på tårna

Räddningstjänsten är på tårna

Nyheter Med tanke på den snabba förändringen av vädret är beredskapen för en eventuell skogsbrand högprioriterad…

Risk för skogsbränder

Risk för skogsbränder

Nyheter SMHI har utfärdat en risk för bränder i skog och mark…

Tips