Region Jönköping

Anmälan enligt lex Maria – sena provsvar fördröjde behandling mot diabetes

Anmälan enligt lex Maria – sena provsvar fördröjde behandling mot diabetes

Nyheter En tonåring som sökte sig till vårdcentral fick sena provsvar som visade på förhöjda blodsockervärden. Patienten fick sedan skickas akut till barnklinik för behandling mot diabetes. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – skada i blodkärl i samband med kateterinläggning

Anmälan enligt lex Maria – skada i blodkärl i samband med kateterinläggning

Nyheter Risk för allvarlig vårdskada uppstod då ett stort blodkärl perforerades av en metallguide, så kallad ledare, vid inläggning av en slang, en så kallad dialyskateter. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – provsvar med förhöjt värde uppmärksammades efter sju månader

Anmälan enligt lex Maria – provsvar med förhöjt värde uppmärksammades efter sju månader

Nyheter Ett blodprov med avvikande värde uppmärksammades först efter sju månader. Det sena beskedet innebar en risk för fördröjning av diagnos för prostatacancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Sex miljoner till upprustning av Smålandsleden

Sex miljoner till upprustning av Smålandsleden

Nyheter Region Jönköpings län har beviljats drygt sex miljoner kronor i stöd för en investering i Smålandsleden. Medel kommer från EU:s landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar stödet…

Regionen: Klimatvård avslutades vid årskiftet

Regionen: Klimatvård avslutades vid årskiftet

Nyheter Vid årsskiftet sades flera avtal inom Region Jönköpings län upp. Subventionerad vård hos såväl naprapater som kiropraktorer har försvunnit, precis som klimatvård…

Anmälan enligt lex Maria – metastas missades vid granskning

Anmälan enligt lex Maria – metastas missades vid granskning

Nyheter En patient opererades på grund av malignt melanom, hudcancer. Efter operationen visade det sig att en metastas missades. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Fler länsinvånare ska få snabbare diagnos om cancer

Fler länsinvånare ska få snabbare diagnos om cancer

Nyheter För att kunna göra fler egna analyser av tumörer och ge snabbare diagnos om cancer kommer Länssjukhuset Ryhov att få ny laboratorieutrustning. I samband med det kommer även lokaler att byggas om till ett nytt laboratorium. Sammanlagt uppgår investeringen till 9,1 miljoner kronor…

Inget regelverk för inställda operationer i länet

Nyheter ”Varit operationsklädda när operationen strukits”

Avgiftsfrihet för våldtäktsoffer avslogs ännu en gång

Avgiftsfrihet för våldtäktsoffer avslogs ännu en gång

Nyheter Andra gången på två månader

Anmälan enligt lex Maria – barn föddes med blodförgiftning och bristande syresättning

Anmälan enligt lex Maria – barn föddes med blodförgiftning och bristande syresättning

Nyheter Ett barn som föddes med akut kejsarsnitt fick kramper efter att ha fått både blodförgiftning och bristande syresättning under förlossningen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – försenad diagnostik medförde att tvillingar avled

Anmälan enligt lex Maria – försenad diagnostik medförde att tvillingar avled

Nyheter En patient som var gravid med enäggstvillingar drabbades av svåra smärtor och sökte vård vid upprepade tillfällen. Ett komplext vårdförlopp med två allvarliga diagnoser resulterade i många vårdkontakter, där bristen på överblick och olika journalsystem ledde till att upptäckten och åtgärden av tvillingtransfusionssyndrom försenades, vilket bidrog till barnens död…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos av livmodercancer

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos av livmodercancer

Nyheter En kvinna fick fördröjd diagnos av cancer i livmodern. Fördröjningen har föranlett utredning och förtydligande av riktlinjer för utredning av liknande tillstånd. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria: Patient röntgades inte – fraktur missades

Anmälan enligt lex Maria: Patient röntgades inte – fraktur missades

Nyheter En patient besökte vårdcentral på grund av smärta i höften. Ingen fraktur misstänktes, men en månad senare visade röntgen en inkilad höftfraktur. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Patient fick injektion med adrenalin i stället för morfin

Patient fick injektion med adrenalin i stället för morfin

Nyheter En patient fick en injektion med adrenalin i stället för morfin och drabbades av hjärtklappning och bröstsmärta. Anledningen var bland annat bristande kommunikation och att material för att iordningställa läkemedel inte fanns framlagda. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – påbörjad tandutdragning av fel tand

Anmälan enligt lex Maria – påbörjad tandutdragning av fel tand

Nyheter En patient som skulle besöka tandvården för tandutdragning av en tand med infektion, fick istället en intilliggande tand behandlad så att även den vid ett senare tillfälle behövde dras ut. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – hjärtpatient avled i sviterna av hjärnblödning

Anmälan enligt lex Maria – hjärtpatient avled i sviterna av hjärnblödning

Nyheter En patient drabbades av hjärnblödning i samband med behandling efter en hjärtinfarkt. Händelsen bedöms delvis vara orsakad av för lång tids behandling med en kombination av blodförtunnande läkemedel. Patienten avled i sviterna av hjärnblödningen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Hudförändring skulle opereras – skrapades i stället bort

Hudförändring skulle opereras – skrapades i stället bort

Nyheter En patient med hudförändring blev rekommenderad operation med analys men fick i stället hudförändringen bortskrapad. Senare upptäcktes malignt melanom på samma ställe i huden. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – risk för vårdskada vid fel id-märkning

Anmälan enligt lex Maria – risk för vårdskada vid fel id-märkning

Nyheter I samband med operation, med borttagande av hudförändringar som skulle analyseras, identitetsmärktes två olika patienters prover med enbart den enes personuppgifter. Hade misstaget inte upptäckts i samband med granskning av provsvaren kunde allvarlig vårdskada inträffat. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos vid blodförgiftning

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos vid blodförgiftning

Nyheter En patient riskerade att skadas då diagnosen blodförgiftning fördröjdes i flera led. Om behandling inte sätts in omedelbart riskerar man dödsfall i den allvarliga sjukdomen Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – ungdom nekades ambulanstransport

Anmälan enligt lex Maria – ungdom nekades ambulanstransport

Nyheter Föräldrarna till en tonåring med buksmärta larmade ambulans. Ambulanspersonalen bedömde dock att patienten inte var så allvarligt sjuk att transport till sjukhus var motiverad. Risk för allvarlig vårdskada förelåg då man brast gällande befintlig rutin för barn med buksmärta. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

1 / 512345

Tips