Newsworthy

Varmaste 18 juni någonsin

Varmaste 18 juni någonsin

Nyheter I fredags uppmättes den högsta temperaturen för veckan någonsin vid mätstationen i Hagshult. Även veckan som helhet var varmare än normalt…

Mer än hälften har fått sin första dos vaccin

Mer än hälften har fått sin första dos vaccin

Nyheter 53 procent av kommunens vuxna befolkning har fått sin första dos vaccin mot covid-19, visar senaste statistiken…

Under sex procents arbetslöshet

Under sex procents arbetslöshet

Nyheter 13 av 13 kommuner i Jönköpings län såg en minskande arbetslöshet i maj. Värnamo var en av de kommuner i länet där nedgången var störst…

Dataintrång skapade rapporteringsproblem

Dataintrång skapade rapporteringsproblem

Nyheter Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten. För vecka 21 har vi ingen data över antal bekräftade fall, men däremot för vaccinering, IVA-inläggningar och antal avlidna…

Smittspridningen håller en jämn nivå

Smittspridningen håller en jämn nivå

Nyheter Smittspridningen i Värnamo kommun håller en jämn nivå, visar Folkhälsomyndighetens senaste veckostatistik…

Stor minskning av antalet fall

Stor minskning av antalet fall

Nyheter Smittspridningen i Värnamo kommun har minskat med 38 procent den senaste veckan, visar Folkhälsomyndighetens senaste veckostatistik…

Sjätte varmaste onsdagen på 70 år

Sjätte varmaste onsdagen på 70 år

Nyheter Vid Hagshults mätstation blev onsdagen den 12 maj exceptionell varm och veckan som helhet var varmare än normalt…

Antalet fall minskar

Antalet fall minskar

Nyheter Smittspridningen i Värnamo kommun minskar, visar Folkhälsomyndighetens senaste veckostatistik…

Under sex procents arbetslöshet

Under sex procents arbetslöshet

Nyheter Arbetslösheten i Värnamo kommun fortsätter att sjunka. I april månad noterades en arbetslöshet på lägre än sex procent, visar Arbetsförmedlingens senaste siffror…

Största prisuppgången på bostadsrätter i Värnamo på fem år

Största prisuppgången på bostadsrätter i Värnamo på fem år

Nyheter Priserna på bostadsrätter steg med 20 procent i Värnamo kommun under de senaste tre månaderna. Det är den starkaste prisutvecklingen sedan 2016, visar den senaste mäklarstatistiken…

Fortsatt ökad smittspridning

Fortsatt ökad smittspridning

Nyheter Smittspridningen i Värnamo kommun fortsätter att öka, visar Folkhälsomyndighetens senaste veckostatistik…

Normala temperaturer vid väderstation

Normala temperaturer vid väderstation

Nyheter Under april månad uppmättes en medeltemperatur på plus 3,9 grader vid mätstationen Hagshult Mo. 13 dagar låg dygnsmedeltemperaturen över det historiska snittet och 17 dagar låg den under…

Smittan har ökat med 16 procent

Smittan har ökat med 16 procent

Nyheter Antalet smittade av covid-19 har ökat med 16 procent den senaste veckan i Värnamo kommun, visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik…

Antal fall minskar i kommunen

Antal fall minskar i kommunen

Nyheter Den senaste veckan har antalet fall av covid-19 minskat i Värnamo kommun, visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik…

Arbetslösheten fortsätter sjunka

Arbetslösheten fortsätter sjunka

Nyheter Arbetslösheten i Värnamo fortsätter att sjunka, visar Arbetsförmedlingens senaste siffror…

Smittan har ökat med 62 procent

Smittan har ökat med 62 procent

Nyheter Den senaste veckan har 146 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Värnamo kommun. Det är en ökning med 62 procent från föregående vecka, visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik…

Jämn smittnivå senaste veckan

Jämn smittnivå senaste veckan

Nyheter Den senaste veckan har 89 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Värnamo kommun. Det är ungefär samma nivå som under föregående vecka, visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik…

91 nya fall den senaste veckan

91 nya fall den senaste veckan

Nyheter I Värnamo har det under den senaste veckan rapporterats 91 nya fall av covid-19, visar Folkhälsomyndighetens senaste veckostatistik…

Varm vecka 12 noterades

Varm vecka 12 noterades

Nyheter Vid Hagshults väderstation noterades en varm vecka 12. Bara tre gånger tidigare har vecka 12 haft en högre medeltemperatur sedan 1949. …

89 nya fall den senaste veckan

89 nya fall den senaste veckan

Nyheter I Värnamo har det under den senaste veckan rapporterats 89 nya fall, visar Folkhälsomyndighetens senaste veckostatistik…

2 / 512345

Tips