Lantmäteriet

Laga skifte – när ägor slogs ihop och byar sprängdes

Notiser När Laga skifte genomfördes på 1830-talet moderniserades Sverige, framför allt för bönderna. Ägor slogs ihop och byar splittrades – den som satt på sämsta huset kunde få flytta ut ur bykärnan. I Lantmäteriets kartskatt går det att följa genomförandet av laga skifte i byar genom historiska kartor och förteckningar…

Nedåt på bolånemarknaden

Notiser Den nedåtgående trenden i på bostadsmarknaden håller i sig – antalet inteckningar under tredje kvartalet 2023 minskade med cirka fem procent jämfört med det andra kvartalet. Nedgången märks tydligast i södra Sverige, framför allt i Kronobergs och Jönköpings län. Det visar Lantmäteriets statistik för inteckningar i fastighetsmarknaden under tredje kvartalet 2023…

Värnamo ojämnställt när det gäller ägande av mark och fastigheter

Värnamo ojämnställt när det gäller ägande av mark och fastigheter

Nyheter Inför den internationella kvinnodagen släppte Lantmäteriet statistik över kvinnligt ägande gällande fastigheter och mark. Det visar sig att det är från jämställt inom det området…

Räntechock minskade nya bostadslån

Notiser Lantmäteriets statistik visar på ändrade svenska lånevanor under 2022: Antalet nya inteckningar i fastigheter minskade med 15 procent sett över hela året, samtidigt som pantbreven löstes in i högre takt. Bakom siffrorna finns ökade räntekostnader och fallande bostadspriser. …

Tips