Insändare

Värnamo, var rädd om betesmarker och åkermark!

Värnamo, var rädd om betesmarker och åkermark!

Nyheter Var vill Värnamo kommuns invånare att deras mat skall produceras? Läs LRF Värnamos insändare nedan…

Kyrkan behöver finnas där människor finns

Kyrkan behöver finnas där människor finns

Nyheter Pandemin har påverkat församlingslivet och arbetet i Värnamo pastorat liksom i alla andra församlingar. Läs insändaren här…

Vi finns här!

Vi finns här!

Nyheter "Kyrkan står fast förankrad i en människosyn där varje människas värde är unikt. Vår önskan är att tillsammans bygga en varm och öppen gemenskap med mångfald i stället för enfald!". Läs företrädare för Svenska kyrkan i Värnamos insändare…

Försäljning av Mariakyrkan

Försäljning av Mariakyrkan

Nyheter "Jag tänker på alla de som kommer till Mariakyrkan, de som inte visar sig ute, de som är rädda, de som är inne i sig själva. De tar herden och de andra bort". Läs Roberts insändare nedan…

Svenska kyrkans mantra i Värnamo

Svenska kyrkans mantra i Värnamo

Nyheter "Styr om kyrkans skepp, öppna våra kyrkor och styr rätt. Annars jag befarar att det blir tomma kyrkor rätt och slätt." Läs Statistisk ateists insändare nedan…

Försämringar inom barnomsorgen slår hårt

Försämringar inom barnomsorgen slår hårt

Nyheter I Värnamo har vi sedan ett antal år möjlighet för föräldrar som arbetar på så kallad obekväm arbetstid att ha sina barn på förskola. Det handlar om att kunna ha sitt barn i en verksamhet som har öppet både kvällar, nätter och helger. Det är långt ifrån alla kommuner som har denna typ av verksamhet och vi har varit stolta över att det finns hos oss. Läs insändaren här…

Kan Sverige rädda världen och miljön genom att minska sina koldioxidutsläpp?

Kan Sverige rädda världen och miljön genom att minska sina koldioxidutsläpp?

Nyheter Den frågan ställer sig Boo Nilsson i en insändare…

LAS-trollet och de tre anställda Bruse

Notiser Det finns mycket myter och skrönor om den svenska arbetsrätten, men vi skulle ändå vilja berätta en saga för dig. Den handlar om ett troll, som vi kan kalla LAS-trollet, och om tre personer på den svenska arbetsmarknaden (egentligen är det långt fler, men siffran tre är viktig i sagor). Som av en händelse heter alla tre Bruse…

Kan detta vara sant?

Kan detta vara sant?

Nyheter På ryktes vägar har det nått mig att nu ska det fattas beslut om att Mariakyrkan ska säljas. Läs insändare från besviken församlingsmedlem här…

Tycker till om rymdresa

Tycker till om rymdresa

Nyheter Peter Thorén från Värnamo tycker till kring Renata Chlumskas planerade rymdresa…

Det är fel att slå vägkanterna så tidigt på sommaren!

Det är fel att slå vägkanterna så tidigt på sommaren!

Nyheter "Vill vi bevara den artrikedom som ännu finns, många växter har redan försvunnit, så måste hänsyn tas till naturen!" Läs Gimmarpsbons insändare. …

Är barn i Sverige rättighetsbärare?

Är barn i Sverige rättighetsbärare?

Nyheter FN:s barnkonvention är gällande lag i vårt land sedan januari år 2020. Är barn i Sverige rättighetsbärare? Det borde vara en självklarhet kan man tycka. Vår erfarenhet säger något helt annat. Läs mammans insändare här…

”Värnamos överlevnad, attraktionskraft och utveckling eller avveckling”

”Värnamos överlevnad, attraktionskraft och utveckling eller avveckling”

Nyheter "Vi måste lyfta blicken och tänka längre än här och nu!", menar en kommunmedborgare i en insändare till Finnvedsbostäders vd Stanley Guldmyr och centrumledaren Anders Wallin…

”Visa er framtidstro på landsbygden!”

”Visa er framtidstro på landsbygden!”

Nyheter "Visa er framtidstro på landsbygden!", menar Ida Widerberg och uppmanar kommunens politiker att agera för att säkerställa en trygg förskolegång i Horda…

”Gör om och gör rätt”

”Gör om och gör rätt”

Nyheter I en insändare vill representanter från det politiskt obundna nätverket "Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne" bemöta Annie Lööfs uttalanden om höghastighetsjärnvägen…

Nattis ska förstärkas

Nattis ska förstärkas

Nyheter I en debattartikel poängterar Socialdemokraterna nattisverksamhetens betydelse för Värnamoborna och meddelar att de budgeterar för en förstärkning av verksamheten i 2022 års budget…

Replik angående försäljningen av Mariakyrkan

Replik angående försäljningen av Mariakyrkan

Nyheter "Börja med att sälja prostgården eller församlingshemmet!" Det menar församlingsbor, som i en insändare motsätter sig försäljningen av Mariakyrkan…

Ett öppet brev till psykiatrin

Ett öppet brev till psykiatrin

Nyheter I ett öppet brev till psykiatrin på Värnamo sjukhus vädjar en mamma om att hennes son ska få hjälp…

Exportindustrin skapar jobb och välfärd i Jönköpings län

Exportindustrin skapar jobb och välfärd i Jönköpings län

Nyheter I en insändare uppmärksammar IF Metall Västbo-Östbo exportens dag…

Apropå att ”Klockorna ska fortsätta ringa”

Apropå att ”Klockorna ska fortsätta ringa”

Nyheter I en insändare motsätter sig kyrkorådsledamoten Torbjörn Nilsson Värnamo pastorats planer på att sälja Mariakyrkan…

1 / 41234

Tips