Insändare

Respektera demokrati!

Respektera demokrati!

Nyheter Med anledning av vandaliseringen av valplakat i Värnamo stad har valledarna från Centerpartiet och Socialdemokraterna skrivit en gemensam insändare…

Horda vägförening: Hänger Värnamo kommun med in i landsbygdens framtid?

Horda vägförening: Hänger Värnamo kommun med in i landsbygdens framtid?

Nyheter Kommunen ska växa. Man satsar friskt och vågat på Värnamo tätort. På en fullgod service och dessutom ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv för Värnamos invånare. Kommunen står till tjänst med en stor portion service, allt från blomster och belysning i staden till nybyggda rekreationsområden och fritidsaktiviteter. Det tycker vi förstås är väldigt bra. Men på landsbygden, i mindre kransorter är det annorlunda. Väldigt annorlunda. Läs det öppna brevet som är ställd till kommunalråden från Horda vägförening…

Tänk utanför boxen!

Tänk utanför boxen!

Nyheter I en insändare vädjar en kommuninvånare till kommunen att skapa en hundrastgård. …

Kvinnors liv – en självklar valfråga

Kvinnors liv – en självklar valfråga

Nyheter I april 2021 mördades minst 5 kvinnor och 15 barn miste sin mamma. Mäns våld blev en brännhet fråga, nu är det tyst igen – men det är inte för att män slutat utsätta kvinnor och barn för våld. Idag på internationella kvinnodagen den 8:e mars ställer Värnamo kvinnojour krav på ständigt fokus på frågan. Mäns våld mot kvinnor måste bli en valfråga…

Skandalen vore om vi inte vågade ta ansvar

Skandalen vore om vi inte vågade ta ansvar

Nyheter Socialdemokraterna Lennart Persson och Ulla Gradeen svarar på Harald Berglunds insändare "Pastoral skandal!"…

Pastoral skandal!

Pastoral skandal!

Nyheter "Varför forcera fram ett beslut som berör så många människor utan att alla fått chansen att säga sin mening?" Läs Harald Berglunds insändare nedan…

Bygg en ny viadukt omgående!

Bygg en ny viadukt omgående!

Nyheter I en insändare vädjar en medborgare till Värnamo kommun att prioritera byggandet av en ny viadukt före en arenastad…

Värnamo, var rädd om betesmarker och åkermark!

Värnamo, var rädd om betesmarker och åkermark!

Nyheter Var vill Värnamo kommuns invånare att deras mat skall produceras? Läs LRF Värnamos insändare nedan…

Kyrkan behöver finnas där människor finns

Kyrkan behöver finnas där människor finns

Nyheter Pandemin har påverkat församlingslivet och arbetet i Värnamo pastorat liksom i alla andra församlingar. Läs insändaren här…

Vi finns här!

Vi finns här!

Nyheter "Kyrkan står fast förankrad i en människosyn där varje människas värde är unikt. Vår önskan är att tillsammans bygga en varm och öppen gemenskap med mångfald i stället för enfald!". Läs företrädare för Svenska kyrkan i Värnamos insändare…

Försäljning av Mariakyrkan

Försäljning av Mariakyrkan

Nyheter "Jag tänker på alla de som kommer till Mariakyrkan, de som inte visar sig ute, de som är rädda, de som är inne i sig själva. De tar herden och de andra bort". Läs Roberts insändare nedan…

Svenska kyrkans mantra i Värnamo

Svenska kyrkans mantra i Värnamo

Nyheter "Styr om kyrkans skepp, öppna våra kyrkor och styr rätt. Annars jag befarar att det blir tomma kyrkor rätt och slätt." Läs Statistisk ateists insändare nedan…

Försämringar inom barnomsorgen slår hårt

Försämringar inom barnomsorgen slår hårt

Nyheter I Värnamo har vi sedan ett antal år möjlighet för föräldrar som arbetar på så kallad obekväm arbetstid att ha sina barn på förskola. Det handlar om att kunna ha sitt barn i en verksamhet som har öppet både kvällar, nätter och helger. Det är långt ifrån alla kommuner som har denna typ av verksamhet och vi har varit stolta över att det finns hos oss. Läs insändaren här…

LAS-trollet och de tre anställda Bruse

Notiser Det finns mycket myter och skrönor om den svenska arbetsrätten, men vi skulle ändå vilja berätta en saga för dig. Den handlar om ett troll, som vi kan kalla LAS-trollet, och om tre personer på den svenska arbetsmarknaden (egentligen är det långt fler, men siffran tre är viktig i sagor). Som av en händelse heter alla tre Bruse…

Kan detta vara sant?

Kan detta vara sant?

Nyheter På ryktes vägar har det nått mig att nu ska det fattas beslut om att Mariakyrkan ska säljas. Läs insändare från besviken församlingsmedlem här…

Tycker till om rymdresa

Tycker till om rymdresa

Nyheter Peter Thorén från Värnamo tycker till kring Renata Chlumskas planerade rymdresa…

Det är fel att slå vägkanterna så tidigt på sommaren!

Det är fel att slå vägkanterna så tidigt på sommaren!

Nyheter "Vill vi bevara den artrikedom som ännu finns, många växter har redan försvunnit, så måste hänsyn tas till naturen!" Läs Gimmarpsbons insändare. …

Är barn i Sverige rättighetsbärare?

Är barn i Sverige rättighetsbärare?

Nyheter FN:s barnkonvention är gällande lag i vårt land sedan januari år 2020. Är barn i Sverige rättighetsbärare? Det borde vara en självklarhet kan man tycka. Vår erfarenhet säger något helt annat. Läs mammans insändare här…

”Värnamos överlevnad, attraktionskraft och utveckling eller avveckling”

”Värnamos överlevnad, attraktionskraft och utveckling eller avveckling”

Nyheter "Vi måste lyfta blicken och tänka längre än här och nu!", menar en kommunmedborgare i en insändare till Finnvedsbostäders vd Stanley Guldmyr och centrumledaren Anders Wallin…

”Visa er framtidstro på landsbygden!”

”Visa er framtidstro på landsbygden!”

Nyheter "Visa er framtidstro på landsbygden!", menar Ida Widerberg och uppmanar kommunens politiker att agera för att säkerställa en trygg förskolegång i Horda…

1 / 41234

Tips