Debattartikel

Rädda den svenska sjukvården

Notiser "Om ingenting görs kommer vi därför att få se stora uppsägningar av vårdpersonal, nedlagda vårdmottagningar och längre vårdköer runtom i landet. Läget var redan dåligt men nu blir det än värre. Det är ett mörker som nu rullar in över den svenska sjukvården", menar regionrådet Mikael Ekvall (V) och partiets sjukvårdspolitiska talesperson Karin Rågsjö i en debattartikel…

Uppdrag till Bra Liv

Notiser "Den politiska ledningens nya direktiv till Bra Liv är att låta några vårdcentraler gå före mot det långsiktiga målet om färre listade patienter per heltidsanställd specialistläkare. Förhoppningen är att öka jämlikheten, förbättra arbetsmiljön för alla yrkesgrupper på aktuella vårdcentraler, locka fler till att vilja jobba i primärvården och att långsiktigt minska behovet av hyrläkare." Det skriver företrädare för Koalition för Jönköpings län i en debattartikel…

Ingen ska dö på sin arbetsplats

Ingen ska dö på sin arbetsplats

Nyheter I en debattartikel argumenterar ordförandegruppen för Socialdemokraterna i GGVV-regionen att skyddsombudens roll på arbetsplatsen ska stärkas…

Fritidskortet handlar om mer än en aktiv fritid

Fritidskortet handlar om mer än en aktiv fritid

Nyheter Nu sjösätts kristdemokratisk politik genom fritidskortet. En historisk satsning för att ge barn och unga en fritid med kultur, rörelse och mening. En efterlängtad reform som inte bara innebär ett lappande och lagande – utan skillnad på riktigt. Det skriver partiets familje- och jämställdhetspolitiska talesperson Camilla Rinaldo Miller (KD) från Bredaryd i en debattartikel…

Parman debatterar höjda priser i kollektivtrafiken

Notiser – En höjning av biljettpriserna är inte bara ogenomtänkt ur miljösynpunkt utan också en klassfråga som drabbar de grupper som redan är ekonomiskt ansträngda, studenter, pensionärer och låginkomsttagare. Det skriver politikern Kari Parman i en debattartikel…

Grilla för Sverige, från Sverige

Grilla för Sverige, från Sverige

Nyheter Doften av nygrillat som får munnen att vattnas är något de flesta förknippar med sommaren. Men visste du att den mat du väljer att lägga på grillen gör stor skillnad för Sveriges beredskap och självförsörjning av livsmedel? Läs länets LRF:s debattartikel här…

Utvecklingen går åt helt fel håll

Utvecklingen går åt helt fel håll

Nyheter – Det är dags för Tidöpartierna att sluta prata och i stället börja leverera om vi ska få till en förvaltning av varg som fungerar på riktigt, skriver företrädare för Centerpartiet i en insändare…

Debatt: Hur lågt ska vi sjunka i Värnamo?

Debatt: Hur lågt ska vi sjunka i Värnamo?

Nyheter Är det någon som känner igen mönstret. Hur lågt skall vi sjunka i Värnamo gällande det vi anser är demokrati? Respekten för att vara folkvald med möjligheten att också personrösta. Det kanske inte ser så allvarligt ut demokratiskt om man jämför med hur demokratifrågor är diskuterade geopolitiskt i jämförelse med auktoritära stater och dess ledare. …

Jörgen tycker till i arenafrågan

Jörgen tycker till i arenafrågan

Nyheter I en debattartikel reflekterar Jörgen Skärin (MP) över arenasituationens historia samt föreslår en satsning på ett arenabolag…

Debattar plastpåseskatt

Debattar plastpåseskatt

Nyheter – Ska vi ställa om krävs morot eller piska för ”money talks” verka gälla fortfarande. Det menar Jörgen Skärin (MP) i en debattartikel. …

Vi ska ha en fungerande anropsstyrd linjetrafik i hela länet!

Vi ska ha en fungerande anropsstyrd linjetrafik i hela länet!

Nyheter I en debattartikel lyfter Arnold Carlzon (KD) frågan om en fullt fungerande anropsstyrd linjetrafik i hela Jönköpings län…

Så stöttar vi landets mest utsatta familjer

Så stöttar vi landets mest utsatta familjer

Nyheter Sverige befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge och många familjer kämpar med att få pengarna att räcka till. Vi har nyss betalat ut ett första elstöd, som för många familjer gör skillnad när marginalerna är små. Nu kommer nästa satsning: en höjning och förlängning av bostadsbidraget till de familjer som är i störst behov av stöd. Det skriver riksdagsledamoten Camilla Rinaldo Miller (KD) i en debattartikel…

Bostadspolitik för flyttfåglar

Bostadspolitik för flyttfåglar

Nyheter I en debattartikel föreslår Miljöpartiet en satsning på fler fågelholkar kring Osuddenrundans vandringsled…

Sänkt bistånd – ett väljarsvek

Sänkt bistånd – ett väljarsvek

Nyheter De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län har skrivit en debattartikel om regeringens planer på att sänka biståndet…

Går det verkligen att spela boll på Finnvedsvallen?

Går det verkligen att spela boll på Finnvedsvallen?

Nyheter Är det rimligt att Svenska Fotbollsförbundet ska kunna tvinga klubbar, vilket i praktiken ofta innebär kommuner, till mycket stora investeringar för att uppföra nya arenor? Den frågan ställer sig flera miljöpartister i en debattartikel…

Sverige måste välja rätt sida i historien 

Notiser – Nu är det dags för Sverige att välja rätt sida i historien och ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud. Det menar Gnosjöpolitikern Kari Parman i en debattartikel…

Vi behöver fler kvinnor som driver företag

Notiser Sverige är i bottenligan på listan över företag i EU med en kvinna som ägare. Knappt 26 procent av Sveriges företagare är kvinnor. Det är underkänt för ett land med höga ambitioner för jämställdhet, skriver flera företrädare för Centerpartiet i Jönköpings län i en debattartikel…

Vilken omsorg vill vi ha i kommunen?

Vilken omsorg vill vi ha i kommunen?

Nyheter Den frågan ställer sig omsorgsnämndsledamoten João Figueiredo (V) i en debattartikel…

Är det inte dags att återfinna den svenska solidariteten?

Notiser Den frågan ställer sig Kari Parman (S) i en debattartikel…

I ett ekosystem måste alla dra sitt strå till stacken

Notiser I en debattartikel gör regionstyrelseledamöter från LRF Jönköpings län och LRF Sydost ett inlägg i debatten kring hållbarhet/miljö…

1 / 212

Tips