Anmälan enligt lex Maria

Anmälan enligt lex Maria – fel hudförändring opererades

Anmälan enligt lex Maria – fel hudförändring opererades

Nyheter En patient skulle få ett hudområde runt ett ärr opererat. Efter operationen upptäckte patienten att en annan hudförändring istället hade opererats bort. Det var då oklart vilket av ärren som skulle opererats bort. Båda hudområdena fick opereras. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – synundersökning fördröjdes

Anmälan enligt lex Maria – synundersökning fördröjdes

Nyheter Ett barn som gjort synundersökning hos barnhälsovården blev inte kallad till ögonmottagningen trots att synundersökningen krävde det. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – tumör i bukspottskörteln borde upptäckts tidigare

Anmälan enligt lex Maria – tumör i bukspottskörteln borde upptäckts tidigare

Nyheter Vid en kontrollundersökning av bukspottskörteln hos en patient missades en tumör. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik av invasiv streptokockinfektion

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik av invasiv streptokockinfektion

Nyheter En patient drabbades av en invasiv streptokockinfektion med ett hastigt sjukdomsförlopp. En fördröjd diagnostik kan ha bidragit till att patienten avled. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fel läkemedel gjorde patient beroende

Anmälan enligt lex Maria – fel läkemedel gjorde patient beroende

Nyheter En patient med mångårig kontakt med psykiatrisk vård fick fel läkemedel utskrivet. Läkemedlet är beroendeframkallande och patienten drabbades av psykiskt lidande och försämrat mående med abstinens till följd av beroendet. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – operation fördröjdes två år

Anmälan enligt lex Maria – operation fördröjdes två år

Nyheter En kvinna fick sin cancerdiagnos försenad med två år. Detta efter att ett prov på hennes livmoderslemhinna först svarades ut som godartat. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik av tillståndet osteomyelit

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnostik av tillståndet osteomyelit

Nyheter En patient som utvecklat en infektion i käkbenet efter en operation av en cysta och en tand, fick försenad diagnostik av tillståndet kronisk osteomyelit. Folktandvården saknar regionala riktlinjer för att stödja tandvårdspersonal i utredning, diagnostik och behandling av osteomyelit. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – sena provsvar fördröjde behandling mot diabetes

Anmälan enligt lex Maria – sena provsvar fördröjde behandling mot diabetes

Nyheter En tonåring som sökte sig till vårdcentral fick sena provsvar som visade på förhöjda blodsockervärden. Patienten fick sedan skickas akut till barnklinik för behandling mot diabetes. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – skada i blodkärl i samband med kateterinläggning

Anmälan enligt lex Maria – skada i blodkärl i samband med kateterinläggning

Nyheter Risk för allvarlig vårdskada uppstod då ett stort blodkärl perforerades av en metallguide, så kallad ledare, vid inläggning av en slang, en så kallad dialyskateter. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – provsvar med förhöjt värde uppmärksammades efter sju månader

Anmälan enligt lex Maria – provsvar med förhöjt värde uppmärksammades efter sju månader

Nyheter Ett blodprov med avvikande värde uppmärksammades först efter sju månader. Det sena beskedet innebar en risk för fördröjning av diagnos för prostatacancer. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – metastas missades vid granskning

Anmälan enligt lex Maria – metastas missades vid granskning

Nyheter En patient opererades på grund av malignt melanom, hudcancer. Efter operationen visade det sig att en metastas missades. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – barn föddes med blodförgiftning och bristande syresättning

Anmälan enligt lex Maria – barn föddes med blodförgiftning och bristande syresättning

Nyheter Ett barn som föddes med akut kejsarsnitt fick kramper efter att ha fått både blodförgiftning och bristande syresättning under förlossningen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – försenad diagnostik medförde att tvillingar avled

Anmälan enligt lex Maria – försenad diagnostik medförde att tvillingar avled

Nyheter En patient som var gravid med enäggstvillingar drabbades av svåra smärtor och sökte vård vid upprepade tillfällen. Ett komplext vårdförlopp med två allvarliga diagnoser resulterade i många vårdkontakter, där bristen på överblick och olika journalsystem ledde till att upptäckten och åtgärden av tvillingtransfusionssyndrom försenades, vilket bidrog till barnens död…

Anmälan enligt lex Maria: Patient röntgades inte – fraktur missades

Anmälan enligt lex Maria: Patient röntgades inte – fraktur missades

Nyheter En patient besökte vårdcentral på grund av smärta i höften. Ingen fraktur misstänktes, men en månad senare visade röntgen en inkilad höftfraktur. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Patient fick injektion med adrenalin i stället för morfin

Patient fick injektion med adrenalin i stället för morfin

Nyheter En patient fick en injektion med adrenalin i stället för morfin och drabbades av hjärtklappning och bröstsmärta. Anledningen var bland annat bristande kommunikation och att material för att iordningställa läkemedel inte fanns framlagda. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – påbörjad tandutdragning av fel tand

Anmälan enligt lex Maria – påbörjad tandutdragning av fel tand

Nyheter En patient som skulle besöka tandvården för tandutdragning av en tand med infektion, fick istället en intilliggande tand behandlad så att även den vid ett senare tillfälle behövde dras ut. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – hjärtpatient avled i sviterna av hjärnblödning

Anmälan enligt lex Maria – hjärtpatient avled i sviterna av hjärnblödning

Nyheter En patient drabbades av hjärnblödning i samband med behandling efter en hjärtinfarkt. Händelsen bedöms delvis vara orsakad av för lång tids behandling med en kombination av blodförtunnande läkemedel. Patienten avled i sviterna av hjärnblödningen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Hudförändring skulle opereras – skrapades i stället bort

Hudförändring skulle opereras – skrapades i stället bort

Nyheter En patient med hudförändring blev rekommenderad operation med analys men fick i stället hudförändringen bortskrapad. Senare upptäcktes malignt melanom på samma ställe i huden. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – risk för vårdskada vid fel id-märkning

Anmälan enligt lex Maria – risk för vårdskada vid fel id-märkning

Nyheter I samband med operation, med borttagande av hudförändringar som skulle analyseras, identitetsmärktes två olika patienters prover med enbart den enes personuppgifter. Hade misstaget inte upptäckts i samband med granskning av provsvaren kunde allvarlig vårdskada inträffat. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos vid blodförgiftning

Anmälan enligt lex Maria – fördröjd diagnos vid blodförgiftning

Nyheter En patient riskerade att skadas då diagnosen blodförgiftning fördröjdes i flera led. Om behandling inte sätts in omedelbart riskerar man dödsfall i den allvarliga sjukdomen Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria…

1 / 212

Tips