Tennis

Racketcentrum för tolv miljoner

Tennis Värnamo Tennisklubb har idag fått ett positivt besked från Värnamo kommun angående medfinansiering på 3,4 miljoner kronor för en ansökan till Allmänna Arvsfonden.

Sedan augusti 2015 har Värnamo Tennisklubb drivit ett projekt för en ansökan av medel ur Allmänna Arvsfonden kring att skapa ett Racketcenter vid den befintliga Tennishallen i Värnamo.

Detta racketcentrum kommer erbjuda följande racketsporter: Tennis, padeltennis, squash, bordtennis och badminton. Dessutom kommer ett gym även anpassat för personer med funktionsnedsättningar att finnas i anläggningen.

Den totala kostnaden är beräknad till tolv miljoner kronor. Tidigare har tennisklubben fått medfinansiering av Smålandsidrotten på 300 000 kronor och Norhedstiftelsen 500 000 kronor. Detta innebär att klubben har en hundraprocentig medfinansiering och går nu vidare med en ansökan mot arvsfonden.

Tanken är att Racketcentrum ska rikta sig till kommunens invånare där prioriterade målgrupper är barn, ungdomar och personer med funktionshinder.
– Vår tanke är också att kommunens skolor ska kunna utnyttja anläggningen i undervisningssyfte under dagtid. Vi kommer att hålla låga avgifter för spel för att anläggningen ska kunna nyttjas av så många som möjligt, säger Jan Idsäter i Värnamo TK.

Taggar