Golf

Sommarcup på Götaström

Golf Det har varit ”gubbagolf” på Götaström i dag, alltså seniorgolf.

Resultat för A- respektive B-klassen:

Taggar