Nyheter

Wihrén Andersson: Strategiskt arbete ger sparmöjligheter

Nyheter Vi har ställt tre frågor till de politiska nämndernas ordförande och ledande oppositionspolitiker. I en artikelserie berättar vi om nämndernas ansvarsområden och arbetet under den pågående mandatperioden.

Filip Wihrén Andersson (M). Arkivbild: David Alin

Först ut är upphandlingsnämnden. Nämnden består av fem ledamöter med ansvar för kommunens upphandlingsverksamhet och leverantörsfakturor.

Filip Wihrén Andersson (M), ordförande i upphandlingsnämnden, svarar:

Vad har ni som nämnd för ansvarsområden?

– Upphandlingsnämnden har det strategiska och övergripande ansvaret för kommunens aktiviteter/processer inom inköp och upphandling, konkurrensfrågor och elektronisk handel.

Vad är den viktigaste arbetsuppgiften inom nämnden?

– Att å ena sidan besluta om rutiner och riktlinjer som syftar till att underlätta för kommunens andra nämnder och förvaltningar. Å andra sidan tillse att lag- och myndighetskrav samt de kommunövergripande riktlinjer, rutiner och policys efterlevs genom hela inköpsprocessen varje gång. Framöver kommer den viktigaste frågan vara att gå ifrån en kontrollfunktion till att arbeta strategiskt med upphandling. Det är först då kommunen kan spara de större pengarna. Då krävs dock en återgång till hur det var under föregående mandatperiod, det vill säga en nämnd med tillhörande förvaltning. Som det ser ut i dag är frågan om inköp och upphandling alltför splittrad och svår att adressera.

Vilken har varit den svåraste frågan under mandatperioden?

– Den svåraste frågan är alltid den frågan som i direkt mening berör tredje part, det vill säga kommuninvånaren. Det kan till exempel handla om skolskjuts, skolmat, sotning et cetera. En annan stor utmaning är den ständigt ökande överprövningsbenägenheten, vilken brukar följa det allmänna konjunkturläget. Ju lägre konjunktur – desto fler överprövningar. Detta tar mycket tid ifrån den ordinarie verksamheten och kostar kommunens skattebetalare onödiga pengar.

Taggar

Dela