Nyheter

Vill ha hjälp att hitta attraktiva tomter

Nyheter Var är attraktivt att bo i Forsheda? Den frågan hamnade under lupp under landsbygdsdialogen.

Var är attraktivt att bo i Forsheda? Den frågan hamnade under lupp under landsbygdsdialogen. Bilder: Pixabay/David Alin

En synpunkt som hade inkommit till kommunen inför landsbygdsdialogen var att bygga lägenheter, gärna i markplan. Jan Lindeberg, chef för mark och exploatering och hållbar utveckling, besvarade den.

– I dagsläget har vi inte mycket byggbar mark. Vi har ett antal villatomter vid Sänkesjön men det här är något vi arbetar kontinuerligt med. Vi vet nu hur byggvänligt det är i kommunen men vi behöver också exploatörer och tittar på det kontinuerligt. Politiken har gett oss ett uppdrag att ta fram attraktiva tomter och där vill vi be er om hjälp. Var är attraktivt att bo i Forsheda? Det vill vi ha medskickat till er: fundera ut var ni vill att vi ska bygga, oavsett om det gäller villatomter eller flerbostadshus. Tanken från oss inom tjänstemannaorganisationen är att idéerna ska komma från er som bor här. Det finns inte mycket mark för flerbostadshus i Forsheda, har ni någon mark så hör av er. Vi har sagt som så att vi ska använda landsbygdsdialogerna till att få er hjälp i de här frågorna. Vi vill ha er hjälp att hitta attraktiva platser att bo på, säger Jan Lindeberg.

– Orsaken till att vi delade ut det här uppdraget är att vi vill ligga steget före. Vi lever i en konkurrensutsatt kommun. Från vårt håll handlar det om att ligga steget före och sänka trösklarna för exploatörer som vill bygga. Då är det viktigt att vi tar in de här synpunkterna, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

Taggar

Dela