Nyheter

Valupptakt med KD

Nyheter I helgen samlades länets Kristdemokrater i Vaggeryd för startskottet inför valet 2022. Valsedlar för riksdagsval och regionval fastställdes liksom valprogrammet. Listan för val till kommunfullmäktige fastställs i januari månad

  [1/9]

  [2/9]

  [3/9]

  [4/9]

  [5/9]

  [6/9]

  [7/9]

  [8/9]

  [9/9]

Andreas Carlsson och Acko Ankarberg Johansson

Under lördagen genomförde Kristdemokraterna sin distrikts- och nomineringsstämma i Folkets Hus i Vaggeryd. Under ledning av bland annat Thomas Axelsson och Jenny Larsen diskuterades den politiska inriktningen och prioriteringar inför kommande val. Det finns tre särskilt utpekade områden.

– Vi går till val med ett heltäckande program men trycker lite extra på vård, trygghet och landsbygd, säger Andreas Carlsson som är riksdagsledamot och vice ordförande i justitieutskottet. Han är nöjd med att budgeten signerad Kristdemokrater, Moderater och Sverigedemokrater fick riksdagens stöd. Det innebär, enligt honom, en satsning på rättsväsendet i form av ökade polislöner, flera poliser och ökade resurser till åklagarmyndigheten. För landsbygdens del vill man se ökade satsningar på kollektivtrafiken men också att åtgärda ett eftersatt vägnät. I budgeten finns också en sänkning av drivmedelsskatten med 50 öre/liter som kommer att minska den höjning som sker vid årsskiftet. Utöver det vill partiet se en ökad statlig närvaro runt om i landet. I Jönköpings län saknar fyra av länets kommuner service i form av statlig myndighetsnärvaro.

– Ett annat viktigt område är vården, menar Acko Ankarberg Johansson som också är riksdagsledamot och ordförande i riksdagens socialutskott. Hon vill verka för en nationell vårdförmedling för att kunna se var i landet det finns ledig kapacitet.

– Det är inte rimligt att människor ska behöva vänta på till exempel en operation bara för att hemregionen saknar resurser, påpekar Acko Ankarberg Johansson. Finns möjligheten att få hjälp på annat håll ska den kunna ges, enligt henne. Det ska dessutom utgå ersättning för ökade reskostnader som det medför anser Kristdemokraterna. Kristdemokraterna säger också att de ska verka för att ansvaret för vården överförs till staten från regionerna.

Ett annat område som partiet pekar ut är familjen. Där vill de att alla kommuner ska ha en utpekad roll som familjestödjare. Föräldrar ska kunna få hjälp och stöd i god tid i den viktiga rollen att fostra barnen för framtiden. Den familjevecka som regeringen föreslog försvinner i och med att oppositionens budget vann. Men kristdemokraterna vill att föräldrar ska ha rätt till tre dagars obetald tjänstledighet varje år för att vara tillsammans med sina barn. Ekonomiskt menar de att de kompenseras genom de skattesänkningar som finns i budgetförslaget.

En viktig insats på arbetsmarknadsområdet är, enligt (KD), att kommuner tar över ansvaret för åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken från staten. De vill också se fler yrkesutbildningar och ökad samverkan mellan SFI (svenska för invandrare) och företagen.

De slår fast i programmet att kristdemokraterna inte vill styra eller ha organiserade samarbeten med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Om ett år vet vi svaret på det.

Taggar