Debatt

Uttalande om gratis cellprov

Uttalande om gratis cellprov

Debatt Socialdemokraternas Kvinnoförbund i Jönköpings län antog vid sin distriktskongress ett uttalande enligt följande: S-kvinnor kämpar för ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter och samma rättigheter.

En av våra viktigaste frågor är jämlik och jämställd vård.

Fysisk och psykisk ohälsa är starkt knutet till både klass, kön och etnicitet. Inom vården är mannen norm och kvinnors hälsa har blivit lidande.

Vi är därför både stolta och glada att den Socialdemokratiskt ledda regeringen har lyssnat på vårt krav och infört gratis mammografi i hela landet. Det är en reform som kommer att rädda liv!

När det gäller gynekologisk cellprovtagning för att upptäcka livmoderhalscancer är vården däremot fortfarande ojämlik. I en majoritet av landstingen tas en avgift ut, trots att studier visar att det leder till att färre kvinnor går på kontrollerna.

Varje år insjuknar 500 kvinnor i Sverige och 150 avlider i livmoderhalscancer.

I Region Jönköpings län kostar undersökningen 100 kronor. För den enskilda kvinnan kan avgiften vara det som hindrar en från att testa sig. För regionen är intäkten däremot liten i förhållande till kostnaderna för vård av kvinnor som insjuknar.

I hela Europa är det bara fyra länder, däribland Sverige, som inte insett detta och fortfarande har en avgift i hela eller delar av landet.

Som S-kvinnor kräver vi att avgiftsfri cellprovtagningen införs i hela landet. Vi kan börja med vår region. Det kommer att sparar både liv och pengar!

Desiré Törnqvist, Värnamo, ordförande

Taggar