Nyheter

Tre broar har stängts av – barriärer byggs

Nyheter Kommunen ger en lägesrapport om det höga vattenståndet och särskilt besvärligt är det i Forsheda..

Kommunens information gäller det höga vattennivåer så som det ser ut söndag eftermiddag.

• Sammanfattningsvis:

  • Eftersom Storån fortsätter att stiga, ökar vi fokus på insatserna i Forsheda. Där har tre broar stängts av och vi börjar bygga barriärer.
  • Fortsatt varning till allmänheten som rör sig i vattenrika områden. Vi oroar oss över att avspärrningar har flyttats eller tagits bort, och uppmanar allmänheten att inte riskera sin egen eller andras säkerhet.
  • Uppmaningen till allmänheten att rapportera om ofarbara vägar har gett resultat.
  • Lagan sjunker, där gör vi nu inga fler nya insatser, utan underhåller de som gjorts. Vi räknar med att också Vidöstern sjunker.

Vattennivåerna

• Storån
Från söndagen ökar våra insatser med fokus på Storån, som bland annat rinner genom Forsheda. Vi räknar med att vattennivån fortsätter att öka ytterligare några dagar för att sedan sjunka mycket långsamt.

Tekniska förvaltningen fortsätter att kontrollera pumpar, avspärrningar och vattennivåer minst var sjätte timme dygnet runt. Under söndagen börjar vi bygga barriärer i Forsheda. En del av dem byggs av sand och jord och blir permanenta, andra med plåt, pallar och dukar – dessa blir tillfälliga. Tekniska tar in extra personal för detta. Räddningstjänsten bistår också.

Bilbron vid Kvarnagård är avstängd, liksom två gång- och cykelvägar i samhället. Det är i Forsheda vi har haft exempel på att avspärrningstejp har rivits loss. Det oroar oss. Den alternativa vägen till Kvarnagård har förstärkts med grus.

Trafikverket har börjat förstärka kanten på väg 27, där vattnet står som närmast vägen.

• Vidöstern
Vattnet är högt i Vidöstern, men vi räknar med att nivån nu börjar sjunka. Räddningstjänsten har åkt runt i området och pratat med fastighetsägare som är mycket nära vattnet. Som vi sagt tidigare, så gäller eget ansvar för fastighetsägare att skydda sina hus och förebygga skador. Räddningstjänsten upplever att förståelsen för detta är god.

• Lagan
Vattennivån i Lagan är fortfarande hög. Den kan öka tillfälligt, men bara marginellt och vi räknar med att den därefter fortsätter att sjunka, om än långsamt. Vi pumpar dagvatten, har byggt fördämningar och har koll på nivån. I dagsläget gör vi inga ytterligare åtgärder utmed Lagan.

En del av Storån. Foto: Bodil Andersson

Taggar

Dela