Nyheter

Tillskott på 7,1 miljoner i (S)-budget

Nyheter Sveriges ekonomiska styrka ska komma alla till del och det är möjligt eftersom vi i tre år satt investeringar i samhällsbygget före ofinansierade skattesänkningar. Nu blir pensionärer och barn budgetens vinnare.

Nyligen presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen sitt förslag till budget. Efter att för tredje gången i modern tid betat av de underskott som en borgerlig regering lämnat efter sig har regeringen nu skapat ett reformutrymme på 40 miljarder kronor. Detta samtidigt som statskulden betalats av med lika mycket. Det här är möjligt eftersom vi i tre år satt investeringar i samhällsbygget före ofinansierade skattesänkningar.

Regeringens budget är offensiv och stark. Detta får den samlade borgerligheten att tala om slösaktighet, valfläsk och oansvarighet.

Vi håller inte med. Det är verkligen inget ekonomiskt lättsinne att kraftfullt satsa på utbildning och lärande för barnen eller de som behöver komma in på arbetsmarknaden. Tvärtom. Det är framtidsinvesteringar. I Värnamo kommun innebär detta bland annat nya tillskott på drygt 7,1 miljoner kronor till skolan och barn och ungas hälsa.

När Sverige står starkt ska det märkas i vardagen även för pensionärer och barnfamiljer. Därför tar vi ytterligare steg för att ta bort pensionärsskatten och höjer bostadstilläggen. Samtidigt höjer vi barnbidragen med 200 kronor per barn.

Vi inser också vikten av att satsa på den gemensamt finansierade välfärden för att stärka den svenska modellen. Ska vi vara beredda att betala för den måste välfärden också motsvara våra förväntningar. Därför stärker vi bland annat förlossningsvården i Jönköpings län med drygt 31 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 35 nya barnmorskor. Samtidigt skjuter vi till ytterligare 130 miljoner kronor för att minska köerna, förbättra personalens arbetsvillkor och öka bemanningen.

De ekonomiska och sociala klyftorna har ökat i vårt land under två årtionden. Skattesänkningar, nedskärningar i sociala försäkringar och arbetslöshet har varit motorer för ojämlikhet. Budgeten har därför en tydlig riktning att minska klyftor och öka jämlikheten. Trygghet och framtidstro ska komma alla människor till del. I en orolig tid är det också nödvändigt med de betydande satsningarna på polis och försvar som föreslås.

Det här är en tydlig reformbudget och målet är tydligt: Det är dags att Sveriges ekonomiska styrka kommer alla till del!

Peter Persson
Helene Petersson
Thomas Strand
Johanna Haraldsson
Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Jönköpings län

Arkivfoto. Thomas Strand (S) besöker skola

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *