Nyheter

Svensk energipolitik lika snurrig som vindkraften!

Nyheter Johnny Hornbrink (SD) debatterar

Arkivfoto; Johnny Hornbrink (SD) debatterar

Hur vore det om våra journalister för en gångs skull gjorde sitt jobb och ställde våra ”klimatalarmister” till svars för dess förda klimat och energipolitik? Jag avser nu S, C, V och MP som inte vill veta av kärnkraften, men som nu säger sig vilja göra Sverige till EU:s första fossilfria land men hur då?

Utan kärnkraften så kommer Sverige att stanna!

Det talas nu allt mer om solpaneler, visst men hur mycket sol har det varit i vinter?

I princip ingen alls och hur ska en regntung himmel kunna få solpaneler att generera nog med el för att driva vår industri, våra hushåll samt klara av att ladda upp våra allt fler el-bilar? 

Tittar vi på vindkraften så gick ”Svensk vindkraft förening” så sent som 24 februari i år ut med att branschen är i kris! Man meddelar nu att ”låga intäkter från försäljning av el och certifikat nu inte ens täcker kostnaderna för drift och underhåll av vindkraftverken”, några bolag har redan gått i konkurs och andra ligger i farozonen heter det. Allra värst är situationen för de bolag som startade sin verksamhet under boomen för fem år sedan då vindkraftverken var som dyrast och el och certifikatpriserna var höga. 

Men nu larmas det även om att ägarna till äldre vindkraftparker börjar få svårt att få intäkterna att täcka driftkostnaderna”, och vad gör dem rödgröna då?

Jo man går ”all in” och talar om att storsatsa på vindkraften, som om det inte var nog med lönsamhetsproblemen så har det nu även visat sig att propellerblad till gamla uttjänta vindkraftverk inte kan återvinnas varför dem helt sonika bara grävs ned i backen!

Om man nu trots allt lyckas få vindkraften lönsam utan konstgjord andning i form av extra skattemedel så är ju frågan vad man gör den dag det blir helt vindstilla?

Utan egen kärnkraft så måste vi ju då importera el och eftersom kolkraften nu tycks vara det som omvärlden bygger ut så lär ju våra rödgröna klimatkramare då får stå med byxorna nere, ibland undrar man faktiskt om dem som bär ansvaret för energipolitiken inte begriper att strömmen i väggkontakten inte är en självklarhet utan att den produceras någonstans?

När det gäller svensk politik så finns det två områden som markant avviker från övriga och det är invandringspolitiken och energipolitiken, här fattas inga beslut efter hur dem förhåller sig gent emot fakta och sunt förnuft!

Johnny Hornbrink
SD Värnamo

Taggar

9 reaktioner på Svensk energipolitik lika snurrig som vindkraften!

Johnny ta och lyssna på P1 Vetenskapsradion på djupet sändes Svensk kärnkraft i måndags och tisdags så får du ett objektiv reportage.
De svenska kärnkraftverken byggdes under 1970- och 80-talen. Två reaktorer i Barsebäck i Skåne stängdes redan för drygt tio år sedan och ska nu rivas. Fyra ytterligare reaktorer – två i Oskarshamn och två i Ringhals – läggs ner av ekonomiska skäl till år 2020. Här har Oskarshamn 1 och 2 redan tagits ur drift så att det i början av år 2019 återstår åtta svenska rektorer i drift av dessa några står stilla under året. Utav 12 körs nu 8 och vi exportera el. Kärnkrafts el kostar mer att producera än vind och vatten per kW/h. Vi har idag överskott av el och exporterar el vid några dagar under året importerar vi el.
Försörjning av vindkraft år 2000 0% vindkraft idag 12% som ökar.Idag försörjs Danmarks elnät med 40% vindkraft. Priset på el är marknadsanpassat el har aldrig varit billigare än nu och det är inte pga kärnkrafts el utan nya aktörer i marknaden. Sol ,vind och vatten.

Vindkraften är varken miljövänlig eller klimatsmart Ska vi fortsätta skövla tiotusentals hektar co2 upptagande skog för att tillåta utländska riskkapitalister investera i enorma industri områden i vår natur vore det justare ifall vi även smällde upp ett helt gäng kolkraftverk som backup istället för att importera från Polen.

Visst överskott av el ibland, men när Pågen för något år sedan ville bygga ett nytt bageri med 200 anställda i Skåne så fick bygget ställas in pga att Eon inte kunde garantera elleveranserna!

Precis Nisse, det är så urbota dumt att avveckla kärnkraft som är den renaste och bland den säkraste energikällan vi har. Vindkraft förstör inte bara en stor del av omgivningen och enormt många fåglar flyger in dukar under samt en drös andra arter som blir undantryckta PGA av den stora yta som behövs. Solceller ska vi inte ens prata om eftersom vi bor i ett arktiskt klimat där solen knappt skiner. Skog som vi har gått om ska vi inte få elda med, trots den lilla miljöpåverkan det egentligen har.

Men återigen, det är så bisarrt att det är en politisk skattefråga snarare än ett reellt klimathot. 100 miljarder strömmar ut ur Sverige för falska åtgärder till ett påhittat problem. Som slutligen handlar om att som suveräna nationalstater ge upp mer och mer av sitt självbestämmandet till färre internationella globalistgangsters.

Oljan som försöks demoniseras kommer aldrig att sluta användas så länge den finns. Vilket den kommer göra länge framöver. Olja är förutom vatten en av vätskorna det finns mest utav på jorden. Utsläppen är inte så farliga som media och globalistlobbyn försöker lura i er heller. Allt handlar om kontroll och vinst här.

Vindkraftsindustri stjäl från de drabbade!
Man säljer alltså häleri-el, trodde sånt var förbjudet.
Detta talar bolag eller politiker inte om på sk samrådsmöten.
Man stjäl fastighetsvärden
Man stjäl rätten att uppföra bostad/er på egen fastighet när vindindustrin får ha sin lagliga bullerkurva där över, man tvingas bo i skiten men får inte bygga nytt, vad mörkar man?
Städer och samhällen har längre skyddsavstånd mellan verk och boende än mindre by ned till enskild som har kortast. Här gör man skillnad på människors värde. Det som är farligt för staden är lika farligt för landsbygden.
Man sänker värdet på områden där vindindustrin etableras.
Man stjäl även rätten för markägare att kunna sälja av tomter från egen mark i närheten av vindindustrin vintertid. Man stjäl från de drabbade möjligheten att bedriva jakt och eller skogsvård på egen mark i närheten av vindindustrin vintertid då risk för iskastning från vingarna som utgör fara för liv.

De drabbade är chanslösa i sin rätt att värna sin boendemiljö när vindindustrin vill etablera. Finns ingen myndighet eller liknande som står på de drabbades sida.

Utöver detta läggs en massa skattepengar iform av subventioner/elcertifikat eller vad de må heta till vindindustrin. Innan jul 2019 gick en styrande från vindkraftsbranchen (en kvinna, minns ej namnet) ut och slog sig för bröstet att vindindustrin minsann klarade sig utan ”bidragen”… i år några månader senare bölar samma bransch att de måste få hjälp i form av pengar… Tänk om staten skulle ge pengar till alla företag som har det svårt i Sverige då de räknat fel? Hur skulle de se ut?

Dessutom lobbar vindbolagen för att kommunerna ska förlora sin vetorätt i fråga (DI tidningen)=maffiametoder!

Så jag har valt att inte köpa vindkraftsel. Tänker på mina framtida barn och barnbarn som förlorar tysnaden, vacker natur, fina vyer men får ta hand om soporna efter vindindustrin.

Jösses så många som låter känslorna styra Och väldigt mycket nonsens flöda här i kommentaterna.
Men det är ju klimatförnekare och kärnkraftsanhängare gör. Följ Jörgen Skärins råd ovan och lyssna på vetenskapsradions reportage så kanske lite fakta kan få er att tänka efter lite.

Vetenskapen hävdar ju enligt ansedda ”Nature” att klimatlarmen bygger på ett helt felaktigt klimatscenario vilket var avsett för att visa på vad som händer med jorden om vi ökar kolanvändningen med 500% utan ngn typ av rening mm!
Detta påhittade scenario används nu som en korrekt sanning i över 2 000 klimatrapporter!
Det var väl förmodligen just därför ”Rom-klubbens och Al Goors” egna scenarion slog slit och uteblev!

Det är inte politikerna som rakt av bestämmer vad som ska göras. De vill ha ett fossilfritt energisystem och sen frågar de experter hur det kan göras. Jag föreslår att ni andra partier också tar hjälp av experter på området och lyssnar på deras råd. Det bästa sättet är att investera i vind säger de.

Om vi tar ”first thing first”. Kommer Sverige att stanna utan kärnkraft? Svaret är nej. Med relativt små medel kan vi driva Sverige året om utan kärnkraft och utan fossila bränslen. Just nu är det rätt kallt i Sverige. Vi använder precis nu 20500 MW, vilket är nära årets toppnotering. Förra året var toppnoteringen något liknande men året innan det, 2018, i början av mars så använde vi 26700 MW. Då var det ordentligt kallt. Dygnsmedel i södra Sverige inkl Stockholm på ned emot -15 grader. Norra Sverige är irrelevant eftersom det bor så då människor där som förbrukar el.

Installerad effekt var i början av 2018 följande:
Vattenkraft = 16300 MW
Kraftvärme (nästan uteslutande biobränsle eller spillvärme) = 7980 MW

Vattenkraften kan utökas något och biobränslen kan lätt utökas. Fler gasturbiner som kan gå in och spetsa med biogas är effektivt. 5000 MW kan installeras för att med 2600 MW marginal klara den kallaste timmen de senaste fyra åren.

Utöver ovanstående så bör mer vindkraft byggas så att vattnet kan sparas till när det behövs. Bilar bör inte gå på hvo och biodiesel. Detta bränsle bör sparas till de att eldas i kraftverken de kallaste timmarna på året. Fordonsflottan bör vara elbilar som kan laddas på natten när vinden blåser och elen är billig. På så sätt jämnas effektöverskottem ut. Men om det nu är en extremt kall vinter nån gång vart tionde år, och det har regnat lite under året och fyllt upp dammarna och det är helt vindstilla och biobränslet går för fullt och att man trots att man höjt elpriset ändå inte får efterfrågan att gå ned, ja då kanske man får betala några få stora industrier för att stänga ned. Några timmar nån gång vart tionde år.

”Kolkraft tycks vara det som omvärlden bygger ut” stämmer ju inte. Antingen är skribenten helt ovetande eller så är det medvetet ljug. Kolanvändningen i Europa minskade med en femtedel bara under förra året!

Gällande vindkraft så funkar inte certifikaten och det behöver åtgärdas. Mycket vind kan idag dock byggas helt utan subventioner. Vattenfall planerar utbyggnad av en park på 300 MW och ser långsiktigt en vinst i det trots problemen just nu. Ny vindkraft är för övrigt mycket billigare än ny kärnkraft enligt professorer på KTH.
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/ny-vindkraft-billigare-an-ny-karnkraft-1.922565

Och Sverige planerar inte ens att stänga all kärnkraft just nu. Vi kan underhålla de reaktorer som finns och driva dem relativt kostnadseffektivt ett bra tag till, inte alla men flera av dem.

Kommentarsfunktionen är stängd