Nyheter

Snabbtåget förbi Värnamo diskuterades i Almedalen

Nyheter Snabbtåget förbi Värnamo är på tapeten i Almedalen på Gotland.

Snabbtåget till och förbi Värnamo är uppe på dagordningen i Almedalen.

Representanter från Värnamo kommun, med kommunchefen Ulf Svensson och kommunalrådet Hans-Göran Johansson (C) i spetsen kunde bland annat höra när Sverigeförhandlarnas åsikt om byggnationen.

Bygg hela systemet genast  Låna från Riksgälden till finansieringen och bygg alla sträckor av höghastighetsjärnvägen samtidigt och genast. Då kan den vara klar 2035.

Det förslaget levererar Sverigeförhandlingenlänk till annan webbplats i den utbyggnadsstrategilänk till annan webbplats som presenterades i Almedalen på onsdagsförmiddagen.
Om regeringen säger nej till lånefinansiering föreslår Sverigeförhanlingen att bygga hela sträckan Göteborg – Stockholm klar först och sedan bygga sträckan Malmö – Stockholm, där Värnamo är en av stationsorterna.

Sverigeförhandlingen, Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg, har regeringens uppdrag att göra det möjligt att snabbt bygga höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö.

De ska också ta fram förslag till principer för finansiering, föreslå sträckning och förhandla med kommuner längs sträckorna om medfinansiering. Hela systemet ger effekt  Rapporten som nu publiceras är ett förslag till strategi för utbyggnaden.

–Vi har haft som utgångspunkt att vi inte får effekt av ett nytt järnvägssystem förrän stora delar, och helst hela, är på plats, sa HG Wessberg vid seminariet i Visby.

Därför är deras förslag att staten lånar till kostnaden, cirka 230 miljarder, och börjar bygga allt genast. Anslag försenar  Alternativet är att bekosta investeringen genom årliga statliga anslag. Det, menar Sverigeförhandlingen, skulle försena projektet med upp emot 30 år.

Om regeringen väljer det alternativet, anser Sverigeförhandlingen att man måste välja att bygga en av sträckorna först.  Och i så fall talar restidsvinster, tillkommande resenärer och större arbetsmarknadsregioner för att bygga sträckan Stockholm – Göteborg först.

Det skulle ge mest nytta.  – Om vi bygger spår, kommer folk att åka tåg. Vi har mött stark framtidstro när vi har varit ute i landet och förhandlat med bland annat kommuner. Nu måste beslut fattas, så att kommuner och andra berörda kan fort sätta att planera för hur de ska utvecklas, sa Catharina Håkansson Boman.

 

Taggar